מבנה הלימודים, בחינות מועצת רואי חשבון והתמחות - תשע"ה

לתלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ג ואילך

 

מבנה הלימודים

הלימודים בחוג לחשבונאות מתנהלים במסלולים הבאים:

 

א. מסלול דו-חוגי

לימודי חשבונאות בצרוף כל חוג דו-חוגי אחר (למעט החוגים המופיעים כשילובים לא מאושרים, בחוברת המידע למועמדים של המרכז למרשם).

המסלול נמשך שישה סמסטרים וערוך בשיטה הסמסטריאלית (תכנית שלש-שנתית). המועמד יתקבל ללימודים אם עמד בתנאי הקבלה של שני החוגים שבחר. את הלימודים עליו לסיים בפרק זמן שלא יעלה על ארבע שנים. להרחבה בנושא...

 

 

ב. לימודי חשבונאות – משפטים

תכנית המאפשרת לימודים לתואר ראשון בחוג לחשבונאות עם לימודי משפטים, וזאת למספר מוגבל של תלמידים מצטיינים המתקבלים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת ת"א.

המתקבלים למסלול קבלה מיוחד זה, יוכלו לסיים את לימודיהם במשפטים, בשלוש וחצי שנים.

עם תום לימודיהם בחוג לחשבונאות ובפקולטה למשפטים יהיו בוגרי התכנית זכאים לתעודה על השלמת לימודים בחוג לחשבונאות כחוג אחד מתוכנית דו-חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה", וכן לתואר "בוגר  (LL.B) במשפטים". להרחבה בנושא...


 

ג. מסלול לבעלי תואר אקדמי

תכנית המיועדת לתלמידים שסיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" ואשר עומדים בתנאי הקבלה.

התכנית מתוכננת ל-4 סמסטרים:

לתלמידים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" לפני תחילת הלימודים ולפיכך רשאים להתחיל ללמוד את הקורס "יסודות החשבונאות" בסמסטר הראשון ללימודיהם.

 

בוגרי התכנית מקבלים תעודה על השלמת לימודי חוג נוסף בחשבונאות כחוג אחד מתוכנית דו חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה". התעודה מקנה להם את אותן זכויות לפטורים במועצת רואי חשבון, אשר מוענקות לבוגרי התכנית השלש-שנתית. להרחבה בנושא...


 

ד. שנת ההשלמה (שנה ד')

לתלמידים שסיימו לימודיהם לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" בחשבונאות, מציע החוג תכנית לימודי שנת השלמה. הלימודים נמשכים שני סמסטרים.

על פי החלטת מועצת רואי חשבון יוענק לתלמידים שסיימו את לימודי שנת ההשלמה פטור מכל בחינות המועצה, פרט לבחינות סופיות ב' בחשבונאות פיננסית מתקדמת ובביקורת מתקדמת. לתכנית זו נקבע שכר לימוד מיוחד ...להרחבה בנושא


 

בחינות מועצת רואי חשבון

לפי החלטת מועצת רואי חשבון יהיו בוגרי החוג לחשבונאות פטורים מבחינות הביניים ומחלק מבחינות סופיות א', ויהיו חייבים בבחינות סופיות ב' מלבד הבחינה ב"תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת".

קישור לאתר מועצת רואי חשבון בנושא בחינות המועצה


 

התמחות

לפי החלטת מועצת רואי חשבון, רשאי תלמיד שקיבל אישור על סיום חובותיו לתואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג לחשבונאות (גם אם טרם סיים חובותיו בחוג הנוסף), להתחיל בהתמחות

לפי החלטת מועצת רואי חשבון, החל מתאריך 1.1.2016 תלמיד יהיה רשאי להתחיל בהתמחות רק אם ימציא למועצה אישור זכאות לתואר בוגר אוניברסיטה (בחשבונאות ובחוג נוסף(.

ראה הודעת מועצת רואי חשבון כאן.

קישור לאתר מועצת רואי חשבון בנושא ההתמחות

 

צור קשר