מסלול לימודים טיפוסי לשילוב חשבונאות – כלכלה - תשע"ה

לתלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ג ואילך

תלמידים לתואר בוגר בשילובים אחרים יכולים להיעזר בטבלה זו, אך יש לשים לב גם ללימודי ההשלמה, המפרטים את הדרישות המוקדמות.

תלמידים בתכנית ובעלי תואר יעיינו בסעיף 2 "תכנית לבעלי תואר אקדמי".

 

הנושא (מס' ש"ס) סמ' א' סמ' ב' סמ' ג' סמ' ד' סמ' ה' סמ' ו'
חשבונאות פיננסית  
יסודות החשבונאות (5) א'  או ב'        
בעיות מדידה בחשבונאות (3)   ב' או ג'      
יסודות מערכות מידע לחשבונאים (2)   ב' או ג'      
דוחות כספיים מאוחדים (4)     ג' או ד'    
בעיות מתקדמות בחשבונאות א' (2)       ד' או ה'  
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' (2)         ה' או ו'
סמינריון בחשבונאות פיננסית (3)         ה' או ו'
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות (3)         ה' או ו'
חשבונאות ניהולית, מימון ושיטות כמותיות  
חשבונאות ניהולית (3) א'  או ב'        
תכנון ובקרה עסקית (3)         ה' או ו'
מימון ושיטות כמותיות  
מבוא לטכנולוגית מידע (2) א'          
יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (2)     ג'      
יסודות המימון (4)       ד' או ה'  
ביקורת חשבונות  
יסודות ביקורת חשבונות (2)     ג' או ד'    
ביקורת חשבונות (3)         ה' או ו'
חשבונאות, ביקורת ומסים בענפים שונים (2)       ד' או ה'  
חוק ומשפט  
יסודות המשפט (2) א'          
משפט עסקי ומסחרי (3)   ב'        
דיני תאגידים (2)     ג'      
מסים  
מסים א' (3)   ב' או ג'      
מסים ב' (3)     ג' או ד'    
מסוי מקרקעין (2)       ד' או ה'  
מסים עקיפים (2)         ה' או ו'

 

 
 

צור קשר