מערכת שעות החוג לחשבונאות - שנה"ל תשע"ה

לחיצה על מספר הקורס / שם הקורס תציג בהרחבה את דרישות הקורס, תיאור מקוצר של הקורס וקישור לסילבוס המלא.

 

 

תלמידים שהחלו לימודים בשנה"ל תשע"ג ואילך - תכנית חדשה

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א' + ב'

 

 

מערכות שעות נוספות

המכינה ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים"

שנת השלמה (שנה ד')

 

 

 

 

 

צור קשר