תכנית לימודי שנת השלמה - תשע"ה

מחצית ראשונה

שם הקורס

שיעור (ש"ס)

תרגיל (ש"ס)

דרישות מוקדמות

חשבונאות פיננסית מתקדמת א'

6

6

בעיות מתקדמות בחשבונאות א' בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'

מסים עקיפים

2

1

מסוי חברות ורווחי הון
מסוי בינלאומי והייטק

מסוי היחיד

2

1

מסוי חברות ורווחי הון
מסוי בינלאומי והייטק

מסוי מקרקעין

2

1

מסוי חברות ורווחי הון 
מסוי בינלאומי והייטק

מסוי חברות מתקדם

2

1

מסוי חברות ורווחי הון
מסוי בינלאומי והייטק

סה"כ

14

10

 

 

 

מחצית שניה

שם הקורס

שיעור (ש"ס)

תרגיל (ש"ס)

שות'

(ש"ס)

דרישות מוקדמות

חשבונאות פיננסית
מתקדמת ב'

6

6

    -

חשבונאות פיננסית מתקדמת א'
(חובת שמיעה בלבד ועמידה בחובות הקורס - זכאות לגשת לבחינה)

ביקורת חשבונות מתקדמת

     -

 14

ביקורת חשבונות

סה"כ

 14

 

סה"כ 2 מחציות

20 

16 

 14

 

סה"כ התכנית

50 ש"ס

 
 

 

צור קשר