טבלת המרה של קורסים לתלמידים שחוגם השני אינו כלכלה (לצורך מילוי דרישות קדם בלבד) - תשע"ו

לתלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ג ואילך

שם הקורס
בחוג לכלכלה

קורסים חלופיים

לתלמידי סטטיסטיקה

לתלמידי מתמטיקה

לתלמידי מדעי המחשב 

לתלמידי תואר ראשון בחוגים אחרים ולתלמידים לאחר תואר

1011.1102 -
יסודות הכלכלה

1221.5119 -
כלכלת עסקים א' (1) (ניהול)     +

1221.5120

כלכלת עסקים ב'

(ניהול)

1221.5119 -
כלכלת עסקים א' (1) (ניהול)     +

1221.5120

כלכלת עסקים ב'

(ניהול)

1221.5119 -
כלכלת עסקים א' (1) (ניהול)     +

1221.5120

כלכלת עסקים ב'

(ניהול)

1221.5119 -
כלכלת עסקים א' (1) (ניהול)     +

1221.5120

כלכלת עסקים ב'

(ניהול)

1011.1112 - 
מתמטיקה לכלכלנים ב'

0366.1121 -
חשבון דיפרנציאלי
ואינטגראלי 1ב'
(מדעים מדוייקים)

0366.1101 -
חשבון דיפרנציאלי
ואינטגראלי 1א'
(מדעים מדוייקים)

0366.1121 -
חשבון דיפרנציאלי
ואינטגראלי 1ב'
(מדעים מדוייקים)

1211.5111 -
יסודות המתמטיקה לחשבונאים (חשבונאות)

1011.1108
1011.1109 -
סטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב'

0365.1102 -
מבוא להסתברות (מדעים מדוייקים)(2) +
1221.5114 -
וסטטיסטיקה לניהול(ניהול)

או 

0365.3247 -
רגרסיה
(מדעים מדוייקים)

0365.1102 -
מבוא להסתברות(2) +
(מדעים מדוייקים)
1221.5114 -וסטטיסטיקה לניהול(ניהול)

או 

0365.3247 -
רגרסיה
(מדעים מדוייקים)

0368.2002 -
הסתברות וסטטיסטיקה
(מדעים מדוייקים)

1221.5112 -
מבוא לסטטיסטיקה
(ניהול)(3+
1221.5114 -
סטטיסטיקה לניהול (ניהול)

1011.2106 -
מבוא לאקונומטריקה

1221.5114 -סטטיסטיקה לניהול (ניהול)(4
או 

0365.3247 -
רגרסיה
(מדעים מדוייקים)

1221.5114 -סטטיסטיקה לניהול (ניהול)(4
או 

0365.3247 -
רגרסיה
(מדעים מדוייקים)

0368.2002 -
הסתברות וסטטיסטיקה
(מדעים מדוייקים) 

1221.5114 -
סטטיסטיקה לניהול
(ניהול)(4)

1011.2103 - 
מיקרו כלכלה א

1221.5120 -
כלכלת עסקים ב'
(ניהול)(5)

1221.5120 -
כלכלת עסקים ב'
(ניהול)(5)

1221.5120 -
כלכלת עסקים ב'
(ניהול)(5)

1221.5120 -
כלכלת עסקים ב'
(ניהול)(5)

1211.2116 -
יסודות תורת ההחלטות
וחקר ביצועים (6)

0365.2302 -
חקב"צ 1
(מדעים מדוייקים)

0365.2302 -
חקב"צ 1
(מדעים מדוייקים)

0365.2302 -
חקב"צ 1
(מדעים מדוייקים)

חייבים בקורס

 

 

 

 

 

 
 
 

הערות:
 

1. מהווה דרישה מקבילה לקורס "חשבונאות ניהולית".
 

2. הקורס "מבוא להסתברות" מהווה תחליף לקורס "סטטיסטיקה לכלכלנים א'".
 

3. א.  הקורס "מבוא לסטטיסטיקה" (ניהול) מהווה תחליף לקורס "סטטיסטיקה לכלכלנים א'"
    ב.  תלמידי החוג לפסיכולוגיה יקבלו פטור ע"ס הקורסים :"סטטיסטיקה לפסיכולוגים א + ב".
​4. א.  תלמיד חוג לכלכלה שעבר לחוג אחר ועמד בהצלחה בקורסים: "סטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב'", אך לא למד
          את הקורס "מבוא לאקונומטריקה" לא יקבל פטור   מהקורס "סטטיסטיקה  לניהול".
    ב.  תלמידי החוג לפסיכולוגיה יקבלו פטור מהקורס ע"ס הקורסים :"סטטיסטיקה לפסיכולוגים א + ב".


5.  תלמיד בית ספר לכלכלה שעבר לחוג אחר ועמד בהצלחה בקורס "מיקרו כלכלה א" יהיה פטור מהקורס
​      "כלכלת עסקים א'" .
      תלמיד בית ספר לכלכלה שעבר לחוג אחר ועמד בהצלחה בקורס "מיקרו כלכלה ג" יהיה פטור מהקורס
​     "כלכלת עסקים ב'".
 
6. לתלמידים שהחלו לימודיהם עד תשע"ד.