מסלול לימודים טיפוסי לשילוב חשבונאות – כלכלה - תשע"ו

לתלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ג ואילך

תלמידים לתואר בוגר בשילובים אחרים יכולים להיעזר בטבלה זו, אך יש לשים לב גם ללימודי ההשלמה, המפרטים את הדרישות המוקדמות.

תלמידים בתכנית ובעלי תואר יעיינו בסעיף 2 "תכנית לבעלי תואר אקדמי".

למסלול הלימודים הטיפוסי לשילוב חשבונאות-כלכלה שהוצע בשנה"ל תשע"ה לחץ כאן

 

הנושא (מס' ש"ס) סמ' א' סמ' ב' סמ' ג' סמ' ד' סמ' ה' סמ' ו'
חשבונאות פיננסית  
יסודות החשבונאות (5) א'  או ב'        
בעיות מדידה בחשבונאות (3)   ב' או ג'      
יסודות מערכות מידע לחשבונאים (2)   ב' או ג'      
דוחות כספיים מאוחדים (4)     ג' או ד'    
בעיות מתקדמות בחשבונאות א' (2)       ד' או ה'  
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' (2)         ה' או ו'
סמינריון בחשבונאות פיננסית (3)         ה' או ו'
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות (3)         ה' או ו'
חשבונאות ניהולית  
חשבונאות ניהולית (3) א'  או ב'        
מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת (2)     ג'      
סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי (3)         ה' או ו'
מימון וטכנולוגיות מידע  
מבוא לטכנולוגיות מידע (2) א'          
יסודות המימון (4) א' או ב'        
ביקורת חשבונות  
יסודות ביקורת חשבונות (4)     ג' או ד'    
ביקורת דוחות כספיים (4)         ה' או ו'
חוק ומשפט  
יסודות המשפט (2) א'          
משפט עסקי ומסחרי (2)   ב'        
דיני תאגידים (2)     ג'      
מסים  
מסים א' (4)   ב' או ג'      
מסים ב' (4)     ג' או ד'    
מסוי מקרקעין ומע"מ (3)       ד' או ה'