לוח בחינות סמסטר ב' מועד ב' תשע"ו

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד ב  
שעה   הערה  
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   20/07/2016   09:00    
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   22/07/2016   08:30    
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   22/07/2016   08:30    
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   25/07/2016   09:00    
12215119   כלכלת עסקים א'   25/07/2016   09:00    
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   27/07/2016   09:00    
12215114   סטטיסטיקה לניהול   29/07/2016   08:30    
12113815   סמינריון בחשבונאות פיננסית   31/07/2016   09:00    
12112806   משפט עסקי ומסחרי   01/08/2016   09:00    
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   04/08/2016   09:00    
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   07/08/2016   09:00    
12113814   ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   09/08/2016   09:00    
12111104   חשבונאות ניהולית   12/08/2016   08:30    
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   16/08/2016   09:00    
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   16/08/2016   09:00    
12112244   מסים א'   19/08/2016   08:30    
12112245   מסים ב'   19/08/2016   08:30    
12111103   יסודות החשבונאות   28/08/2016   09:00    
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   28/08/2016   09:00    
12113311   ביקורת דוחות כספיים   29/08/2016   09:00    
12113112   יסודות המימון - לתלמידי שנה א'   31/08/2016   09:00    
  יסודות המימון - לתלמידים ממשיכים   31/08/2016   09:00