לוח בחינות שנת השלמה - מחצית ראשונה - מועדי א' + ב' תשע"ו

סמסטר   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   תאריך
מועד ב  
הערה  
א'   12114126   מסוי היחיד   25/11/2015   09:00   21/02/2016    
א'   12114127   חשבונאות פיננסית מתקדמת א'   13/01/2016   09:00      
א'   12114132   מסוי חברות מתקדם   19/01/2016   09:00   06/03/2016