לוח בחינות שנת השלמה - מחצית שנייה מועדי א' + ב' תשע"ו

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
תאריך
מועד ב  
הערה  
12114128   חשבונאות פיננסית מתקדמת ב'   03/05/2016   31/05/2016    
12114113   ביקורת חשבונות מתקדמת   15/05/2016   09/06/2016