לוח בחינות שנת השלמה - מחצית שנייה - מבדקי ביניים תשע"ו

סמסטר   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   תאריך
מועד ב  
שעה   הערה  
ב'   12114113   מבדק ביניים ראשון - ביקורת חשבונות מתקדמת   02/03/2016   09:00   09/03/2016   09:00   למועד ב' זכאי לגשת רק מי שאושרה העדרותו ממועד א', ואינו מיועד לנכשלים במועד א'  
ב'     מבדק ביניים שני- ביקורת חשבונות מתקדמת   30/03/2016   09:00   06/04/2016   09:00   למועד ב' זכאי לגשת רק מי שאושרה העדרותו ממועד א', ואינו מיועד לנכשלים במועד א'