המכינה ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" - תשע"ו

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1211.1001.01 הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים שו"ת רו"ח חוצב ליאור
ג 17:00-21:00 002 דן-דוד
א' 1211.1001.01 הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים שו"ת רו"ח שרוני איתי
ה 17:00-20:00 002 דן-דוד
  • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^