תכנית הלימודים הדו-חוגית בחשבונאות לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" - תשע"ו

קובץ שינויים ועדכונים בתכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ו

 


                 תכנית הלימודים ופירוט הדרישות המוקדמות והמקבילות 


השתתפות בקורס מותנית בעמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות.

מספר הקורס

הנושא ושם הקורס

היקף בש"ס

דרישות קדם

דרישות במקביל

חובות אקדמיות      

1211.1112

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

 

 

 

1211.2222

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (2)

 

 

 

  תכנית
כלים שלובים (3)
     

חשבונאות פיננסית      

1211.1103

 יסודות החשבונאות

פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים 

 

1211.2266

בעיות מדידה בחשבונאות 

יסודות החשבונאות

יסודות המימון  (4)

 

1211.3109

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

בעיות מדידה בחשבונאות

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (2)"

 

1211.3807

בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

דיני תאגידים (5)

 

1211.3808

בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   

 

1211.3116

יסודות מערכות מידע לחשבונאים   

 2

מבוא לטכנולוגיות מידע

 יסודות החשבונאות   

 

1211.3814

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

(6)

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות המימון

מבוא לאקונומטריקה (7)()

 

1211.3815

סמינריון בחשבונאות פיננסית   

(6)

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות המימון

מבוא לאקונומטריקה (7)()

 

חשבונאות פיננסית

24

 

 

חשבונאות ניהולית

1211.1104

חשבונאות ניהולית 

 

יסודות החשבונאות

יסודות הכלכלה 
(7)
  או:

כלכלת עסקים א' (8)

1211.2205

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

(מחליף את הקורס: "יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים") 

חשבונאות ניהולית

סטטיסטיקה לכלכלנים א' (7)

מתמטיקה לכלכלנים ב' (7)

 

1211.3115

סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי

(נקרא בעבר: "תכנון ובקרה עסקית") 

(6)

מבוא לטכנולוגיות מידע

יסודות המימון

חשבונאות ניהולית

יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (7)    או :
מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

מיקרו כלכלה א (7)

מבוא לאקונומטריקה (7)()

 

חשבונאות ניהולית

    8

 

 

מימון וטכנולוגיות מידע          

1221.1111

מבוא לטכנולוגיות מידע 

 

 

1211.3112

יסודות המימון 

 

יסודות החשבונאות

מימון וטכנולוגיות מידע   

6

 

 

ביקורת חשבונות          

1211.2211

יסודות ביקורת חשבונות (9)

 

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

1211.3311

ביקורת דוחות כספיים  (10)

יסודות ביקורת חשבונות 

 

1211.3821

חשבונאות, ביקורת ומסים בענפים שונים (11) 

מוצע בפעם האחרונה בסמסטר א' תשע"ו

ראה הערה 11 

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות ביקורת חשבונות

 מסים ב'

ביקורת    

8

 

 

חוק ומשפט      

1211.1802

יסודות המשפט (12)

 

 

1211.2806

משפט עסקי ומסחרי (12)

יסודות המשפט 

 

1211.2803

דיני תאגידים (5)

יסודות החשבונאות

משפט עסקי ומסחרי (12)

 

חוק ומשפט

6

 

 

מסים  

1211.2244

מסים א'  (13)

4  

יסודות המשפט (12)

יסודות החשבונאות

 

1211.2245

מסים ב' (13)

מסים א'

דיני תאגידים (5)

1211.3345

מסים עקיפים  (14)

מוצע בפעם האחרונה בסמסטר א' תשע"ו

מסים ב'

דיני תאגידים (5)

 

1211.3346

מסוי מקרקעין ומע"מ  (15)

3

מסים ב'

דיני תאגידים (5)

 

מסים   

11

 

 

כללי

63

 

 

 

הערות

 1.  חובת השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמידי שנה א'.
  מילוי חובה זו מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות", מידע מפורט בתיאור הקורס. הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.

   
 2. חובה על כל התלמידים בסמסטר הראשון ללימודים (פרט לתלמידי החוג לפסיכולוגיה שעוברים את ההדרכה בפקולטה למדעי החברה). ההדרכה הינה חד פעמית ומתבצעת באתר ה- "Moodle". הרישום להדרכה יתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג. מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות".
   
 3. תלמידי תואר ראשון נדרשים להשתתף בקורסים מתכנית כלים שלובים.
  תלמידים בעלי השכלה אקדמית מלאה פטורים מחובת "כלים שלובים". לפרטים נוספים על התכנית...

   
 4. החל מסמסטר ב' תשע"ו.
   
 5. תלמידי משפטים ילמדו קורס זה בפקולטה למשפטים, במקביל ל"מסים ב' ", וכן כדרישת קדם לקורסים "בעיות מתקדמות בחשבונאות א'", "מסוי מקרקעין ומע"מ" ו"מסים עקיפים".

   
 6. יחושב כ-4 ש"ס לצורך שקלול ציון הגמר.
   
 7. תלמידים שחוגם השני אינו כלכלה מתבקשים לעיין ב:
  -  " לימודי השלמה " - קורסים אשר בהם חייבים לעמוד בהצלחה.
  -  " טבלת המרה "   - לצורך מילוי דרישות קדם. 

  7.א. דרישת הקדם "מבוא לאקונומטריקה" לקורסים: "סמינריון בחשבונאות פיננסית", "ניתוח דוחות כספיים" ו"סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", מחייבת ציון מעבר לפני תחילת הסמסטר.

   
 8. לתלמידים שחוגם השני אינו כלכלה.
   
 9. במקום הקורס "יסודות ביקורת חשבונות" במתכונת הישנה.
  
  
 10. במקום הקורס "ביקורת חשבונות" במתכונת הישנה.
  
  
 11. הקורס מיועד לתלמידים שלמדו את הקורס "יסודות ביקורת חשבונות" עד וכולל סמסטר ב' תשע"ה. 
  הקורס מוצע בפעם האחרונה בסמסטר א' תשע"ו, במתכונת של 5 מפגשים - 1 ש"ס.

   

 12. תלמידי משפטים פטורים מקורס זה. ​
   
 13. היקף השיעור השתנה ל-4 ש"ס במקום 3 ש"ס.

 14.  הקורס מיועד רק לתלמידים שלמדו את הקורס "מסוי מקרקעין" עד וכולל סמסטר ב' תשע"ה. ​הקורס מוצע בפעם האחרונה בסמסטר א' תשע"ו. 
  ​
  
 15. במקום הקורסים "מסוי מקרקעין" ומסים עקיפים".