מערכת שעות החוג לחשבונאות - שנה"ל תשע"ו

לחיצה על מספר הקורס / שם הקורס תציג בהרחבה את דרישות הקורס, תיאור מקוצר של הקורס וקישור לסילבוס המלא.

 

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א' + ב'

 

המכינה ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים"

שנת השלמה (שנה ד')