לימודי השלמה לתלמידים שחוגם השני אינו כלכלה - תשע"ו

לתלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ג ואילך

הקורסים הבאים מיועדים לכל תלמידי תואר ראשון שחוגם השני אינו כלכלה,
ולתלמידים במסלול של חוג לאחר תואר.

מספר קורס

שם הקורס

שיעור
​(ש"ס)

תרגיל

(ש"ס)

דרישות מוקדמות(4)

דרישות מקבילות

1211.5111

יסודות המתמטיקה לחשבונאים (1)

4

(2) (2)

 

 

1221.5112

מבוא לסטטיסטיקה (1)

3

1 (3)

 

יסודות המתמטיקה לחשבונאים (1)

1221.5119

כלכלת עסקים א'

4

(3)

יסודות המתמטיקה לחשבונאים (1)

 

1221.5120

כלכלת עסקים ב'

2

(3)

כלכלת עסקים א'

 

1221.5114

סטטיסטיקה לניהול (1)

4

(3)

מבוא לסטטיסטיקה (1)

 

1221.5118

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

2

(3)

כלכלת עסקים ב'

 

 

סה"כ

19

7

 

 

 

סה"כ (5) - שיעור + תרגיל

26

 

 
 

 

 הערות:

1.  תלמידים שחוגם השני סטטיסטיקה/מתמטיקה/מדעי המחשב מתבקשים לעיין בטבלת המרה לקורסים.

2. הקורס מוצע ע"י החוג לחשבונאות. שעות התרגיל הפרונטלי אינן נכללות במניין שעות ההוראה,
      כנהוג בחוג לחשבונאות.

3.  שעות התרגיל הפרונטלי נכללות במניין שעות ההוראה, כנהוג בחוג לניהול.

4.  תלמידי החוג לחשבונאות חייבים לעמוד בהצלחה בדרישה המוקדמת ( קבלת ציון 60 לפחות)

5.  הנכללות במניין השעות בתואר.