מערכת שעות סמסטר א+ב תשע"ו

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות בניין חדר מרצים הערה
מסלול דו חוגי בחשבונאות
ומסלול לבעלי תואר אקדמי
בכל קורס יש לבחור קב' שיעור וקב' תרגיל במידה ומתקיים תרגיל
===================================
אב 0000.0000.00 תכנית כלים שלובים
 • מידע באתר :http://recanati.tau.ac.il//?CategoryID=1946&Ar
 • ===================================
  אב 1211.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על מספר הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • ==========================================
  א' 1211.2222.01 הדרכה וירטואלית: שימוש במאגרי מידע בחשבונאות
 • הדרכה חד פעמית המתבצעת באתר המודל
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על מספר הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • ======================================
  א' 1211.1001.01 הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים שו"ת ג 17:00-21:00 דן-דוד 002 רו"ח חוצב ליאור
  א' 1211.1001.01 הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים שו"ת ה 17:00-20:00 דן-דוד 002 רו"ח שרוני איתי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ק 1211.1001.02 הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים שו"ת רו"ח חוצב ליאור
  ק 1211.1001.02 הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים שו"ת רו"ח שרוני איתי
  ===================================
  א' 1211.1103.01 יסודות החשבונאות שיעור ג 08:00-13:00 רקנאטי 406 רו"ח דומניץ גשרי לימור
  א' 1211.1103.10 יסודות החשבונאות תרגיל ד 18:30-20:00 רקנאטי 407 מר כהן עודד
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.1103.11 יסודות החשבונאות תרגיל ה 14:00-16:00 רקנאטי 404 מר צור אור
 • קב' 11- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.1103.02 יסודות החשבונאות שיעור ג 12:00-17:00 רקנאטי 406 פרופ' אינהורן אתי
 • קבוצה 02 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • כל יתר הקבוצות מוצעות לכלל תלמידי החוג.
 • ב' 1211.1103.03 יסודות החשבונאות שיעור ה 11:00-16:00 רקנאטי 406 פרופ' אינהורן אתי
  ב' 1211.1103.20 יסודות החשבונאות תרגיל א 18:30-20:00 רקנאטי 406 מר כהן עודד
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.1103.30 יסודות החשבונאות תרגיל ד 16:00-18:00 דן-דוד 302 מר צור אור
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ===================================
  א' 1211.2266.01 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור ג 18:00-21:00 רקנאטי 406 רו"ח ג'רסי יעל
  גב' שמש רוז'נסקי מורן
  א' 1211.2266.02 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור ב 08:00-11:00 רקנאטי 407 רו"ח בורשן ניב גלית
  א' 1211.2266.10 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל א 14:00-16:00 רקנאטי 406 מר סלמן גיא
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2266.20 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל ה 16:00-18:00 רקנאטי 404 מר פרץ דודי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.2266.03 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור ג 18:00-21:00 רקנאטי 405 רו"ח ג'רסי יעל
  ב' 1211.2266.30 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל ד 16:00-18:00 גילמן 280 מר פרץ דודי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2266.31 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל א 16:00-18:00 רקנאטי 403 מר סלמן גיא
 • קב' 31- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.3109.01 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור ד 08:00-12:00 רקנאטי 406 רו"ח פרץ משה
  א' 1211.3109.10 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל א 14:00-16:00 רקנאטי 254 מר חנוך חן
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.3109.11 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל ג 16:00-18:00 רקנאטי 403 גב' סמרה שני
 • קב' 11- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.3109.02 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור א 08:00-12:00 רקנאטי 407 רו"ח חורי שחר
  ב' 1211.3109.03 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור ד 08:00-12:00 רקנאטי 406 רו"ח פרץ משה
  ב' 1211.3109.20 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל ב 16:00-18:00 רקנאטי 406 מר חנוך חן
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.3109.30 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל ג 16:00-18:00 רקנאטי 404 גב' סמרה שני
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ===================================
  א' 1211.3807.01 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור ב 16:30-18:00 רקנאטי 404 רו"ח גולדברג דוד
  א' 1211.3807.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור ג 10:00-12:00 רקנאטי 252 מר דנוס אבי
  א' 1211.3807.10 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל ג 08:00-10:00 רקנאטי 252 מר ענפי עידו
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.3807.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל ב 10:00-12:00 רקנאטי 252 מר פרידמן קובי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.3807.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור ה 08:00-10:00 רקנאטי 405 מר דנוס אבי
  ב' 1211.3807.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל ג 08:00-10:00 רקנאטי 302 מר ענפי עידו
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3807.31 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל ד 16:00-18:00 רקנאטי 408 מר קן דולב
 • קב' 31 - התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.3808.01 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור ג 12:00-14:00 רקנאטי 252 רו"ח ויטאן דני
  רו"ח בורשן ניב גלית
  א' 1211.3808.10 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל ד 14:00-16:00 רקנאטי 254 מר דהן עמרי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.3808.11 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל ב 08:00-10:00 רקנאטי 252 מר פרידמן קובי
 • קב' 11- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.3808.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור ג 10:00-12:00 רקנאטי 406 רו"ח בורשן ניב גלית
  ב' 1211.3808.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור א 16:00-18:00 רקנאטי 405 רו"ח גולדברג דוד
  ב' 1211.3808.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל א 14:00-16:00 רקנאטי 403 מר דהן עמרי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3808.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל ד 14:00-16:00 רקנאטי 403 מר פרידמן קובי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.3116.01 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור א 10:00-12:00 רקנאטי 252 ד"ר רייכמן שחר
  רו"ח חדד יוגב
  א' 1211.3116.02 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור ב 12:00-14:00 רקנאטי 252 ד"ר רייכמן שחר
  רו"ח חדד יוגב
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.3116.03 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור ג 12:00-14:00 רקנאטי 405 ד"ר רייכמן שחר
  רו"ח חדד יוגב
  ===================================
  א' 1211.3814.01 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ב 12:00-14:00 רקנאטי 251 ד"ר לוי שי
  א' 1211.3814.02 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד 10:00-12:00 רקנאטי 251 ד"ר לוי שי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.3814.03 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר א 12:00-14:00 רקנאטי 407 ד"ר דישטניק דוד
  ב' 1211.3814.04 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ה 10:00-12:00 רקנאטי 408 ד"ר דישטניק דוד
  ב' 1211.3814.05 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ה 12:00-14:00 רקנאטי 408 ד"ר דישטניק דוד
  ===================================
  א' 1211.3815.01 סמינריון בחשבונאות פיננסית סמינר ב 14:00-16:00 רקנאטי 251 ד"ר לוי שי
  א' 1211.3815.02 סמינריון בחשבונאות פיננסית סמינר ד 12:00-14:00 רקנאטי 251 ד"ר לוי שי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.3815.03 סמינריון בחשבונאות פיננסית סמינר ה 12:00-14:00 רקנאטי 303 ד"ר ורסנו צחי
  ב' 1211.3815.04 סמינריון בחשבונאות פיננסית סמינר ה 14:00-16:00 רקנאטי 303 ד"ר ורסנו צחי
  ב' 1211.3815.05 סמינריון בחשבונאות פיננסית סמינר א 10:00-12:00 רקנאטי 406 פרופ' אמיר אלי
  ===================================
  א' 1211.1104.01 חשבונאות ניהולית שיעור ה 09:00-12:00 רקנאטי 407 רו"ח קופמן ניר
  א' 1211.1104.10 חשבונאות ניהולית תרגיל א 10:00-12:00 רקנאטי 407 מר רצקין אור
 • קב' 10- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.1104.02 חשבונאות ניהולית שיעור ב 09:00-12:00 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח ענווה אורלי
  ב' 1211.1104.03 חשבונאות ניהולית שיעור ג 09:00-12:00 רקנאטי 405 רו"ח קופמן ניר
 • קבוצה 03 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • כל יתר הקבוצות מוצעות לכלל תלמידי החוג.
 • ב' 1211.1104.20 חשבונאות ניהולית תרגיל ב 18:00-20:00 רקנאטי 405 גב' בכר טל
 • קב' 20- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר, מועדים יפורסמו
 • ב' 1211.1104.30 חשבונאות ניהולית תרגיל ד 08:00-10:00 רקנאטי 405 מר רצקין אור
 • קב' 30- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר, מועדים יפורסמו
 • ========================================
  א' 1211.2205.01 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור ב 18:00-20:00 רקנאטי 405 רו"ח גולדברג דוד
  א' 1211.2205.02 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור ד 16:30-18:00 רקנאטי 405 רו"ח גולדברג דוד
 • מחליף את הקורס: "יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים"
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.2205.03 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור א 18:00-19:30 רקנאטי 405 רו"ח גולדברג דוד
 • מחליף את הקורס: "יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים"
 • ===================================
  א' 1211.3115.01 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד 08:00-10:00 רקנאטי 254 ד"ר אהרונסון ברק
  א' 1211.3115.02 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד 10:00-12:00 רקנאטי 254 ד"ר אהרונסון ברק
 • נקרא בעבר: "תכנון ובקרה עסקית"
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.3115.03 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד 10:00-12:00 רקנאטי 302 פרופ' וייס דן
  ב' 1211.3115.04 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד 12:00-14:00 רקנאטי 302 פרופ' וייס דן
  ב' 1211.3115.05 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד 10:00-12:00 רקנאטי 252 ד"ר אהרונסון ברק
 • נקרא בעבר: "תכנון ובקרה עסקית"
 • ========================================
  קורס משותף עם החוג לניהול
  א' 1221.1111.01 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד 08:00-10:00 רקנאטי 047 ד"ר בן-אסולי אופיר
  א' 1221.1111.02 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד 10:00-12:00 רקנאטי 047 ד"ר בן-אסולי אופיר
  א' 1221.1111.03 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור א 08:00-10:00 רקנאטי 047 גב' לוין-גבע הילה
  פרופ' אסטרייכר גל
  א' 1221.1111.04 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור א 18:00-20:00 רקנאטי 047 גב' לוין-גבע הילה
  פרופ' אסטרייכר גל
  א' 1221.1111.05 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ב 17:00-18:30 רקנאטי 047 פרופ' לשנו משה
  א' 1221.1111.06 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד 14:00-16:00 רקנאטי 047 פרופ' לשנו משה
  א' 1221.1111.07 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד 16:00-18:00 רקנאטי 047 פרופ' לשנו משה
  ===================================
  א' 1211.3112.01 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' שיעור ג 16:00-20:00 רקנאטי 404 ד"ר צוקרמן רועי
  א' 1211.3112.10 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' תרגיל ה 16:00-18:00 רקנאטי 405 מר אקס דן
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.3112.02 יסודות המימון - לתלמידים ממשיכים שיעור ד 12:00-16:00 רקנאטי 406 מר לי-לו דור
  א' 1211.3112.20 יסודות המימון - לתלמידים ממשיכים תרגיל ה 18:00-20:00 רקנאטי 404 מר גליקסמן אייל
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.3112.03 יסודות המימון - לתלמידים ממשיכים שיעור ד 12:00-16:00 רקנאטי 407 רו"ח שרוני איתי
  א' 1211.3112.30 יסודות המימון - לתלמידים ממשיכים תרגיל ה 18:00-20:00 רקנאטי 254 עו"ד רז אלירן
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • קב' 03, 30 יפתחו אם מס' הנרשמים יצדיק זאת
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.3112.04 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' שיעור א 12:00-14:00 רקנאטי 405 ד"ר בן-שחר דני
  ב' 1211.3112.04 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' שיעור ד 12:00-13:30 רקנאטי 405 ד"ר בן-שחר דני
 • __________________________________
 • ב' 1211.3112.05 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' שיעור א 14:00-16:00 רקנאטי 405 ד"ר בן-שחר דני
  ב' 1211.3112.05 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' שיעור ד 14:00-15:30 רקנאטי 405 ד"ר בן-שחר דני
 • קבוצה 05 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • כל יתר הקבוצות מוצעות לכלל תלמידי החוג.
 • _________________________________
 • ב' 1211.3112.40 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' תרגיל א 16:00-18:00 רקנאטי 406 מר שריר עידן
 • קב' 40- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.3112.50 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' תרגיל ג 18:00-19:30 רקנאטי 406 מר שריר עידן
 • קב' 50-התרגיל יתקיים כל שבוע
 • בוטלו קב' 06,60 בסמ' ב' עקב פתיחת קב' 03,30 בסמ' א'
 • ב' 1211.3112.07 יסודות המימון- לתלמידים ממשיכים שיעור ה 12:00-16:00 רקנאטי 407 רו"ח שרוני איתי
  ב' 1211.3112.70 יסודות המימון- לתלמידים ממשיכים תרגיל ג 18:00-20:00 רקנאטי 407 עו"ד רז אלירן
 • קב' 70-התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ===================================
  א' 1211.2211.01 יסודות ביקורת חשבונות שיעור ב 08:00-12:00 רקנאטי 406 רו"ח אונגר(ששון )רגינה
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.2211.02 יסודות ביקורת חשבונות שיעור ג 08:00-12:00 רקנאטי 105/6 רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  ב' 1211.2211.03 יסודות ביקורת חשבונות שיעור ה 16:00-20:00 רקנאטי 406 רו"ח אטיס ארנון
  ===================================
  א' 1211.3311.01 ביקורת דוחות כספיים שיעור ג 14:00-18:00 נפתלי 001 רו"ח סיון רוני
 • נקרא בעבר: "ביקורת חשבונות"
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.3311.02 ביקורת דוחות כספיים שיעור ג 14:00-18:00 דן-דוד 301 רו"ח סיון רוני
 • נקרא בעבר: "ביקורת חשבונות"
 • ===================================
  א' 1211.3821.01 חשבונאות, ביקורת ומסים בענפים שונים שיעור ג 18:00-20:15 נפתלי 001 רו"ח סיון רוני
  יתקיימו 5 מפגשים
 • בקורס יתקיימו 5 מפגשים
 • הקורס יוצע בפעם האחרונה בסמסטר א'
 • ===================================
  א' 1211.1802.01 יסודות המשפט שיעור א 12:00-14:00 רקנאטי 406 ד"ר לוי שירלי
  א' 1211.1802.02 יסודות המשפט שיעור ה 12:00-14:00 רקנאטי 406 ד"ר לוי שירלי
  =======================================
  ב' 1211.2806.01 משפט עסקי ומסחרי שיעור ה 09:00-11:00 רקנאטי 406 ד"ר לוי שירלי
  ב' 1211.2806.02 משפט עסקי ומסחרי שיעור א 10:00-12:00 רקנאטי 405 עו"ד קרייניק שמואל
  ב' 1211.2806.10 משפט עסקי ומסחרי תרגיל א 08:00-10:00 רקנאטי 406 מר יחזקאל עומר
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ב' 1211.2806.20 משפט עסקי ומסחרי תרגיל ד 10:00-12:00 רקנאטי 405 גב' קריה מיכל
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ===================================
  א' 1211.2803.01 דיני תאגידים שיעור ג 10:00-11:30 רקנאטי 407 ד"ר ורשבסקי שרון
  א' 1211.2803.02 דיני תאגידים שיעור א 12:00-14:00 רקנאטי 407 עו"ד קרייניק שמואל
  א' 1211.2803.10 דיני תאגידים תרגיל ה 14:00-16:00 רקנאטי 407 גב' מירז עדי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2803.20 דיני תאגידים תרגיל א 08:00-10:00 רקנאטי 407 רו"ח פלקסמן יגאל
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.2244.01 מסים א' שיעור ג 14:00-18:00 רקנאטי 406 רו"ח ברק -בילו ענבר
  רו"ח עיני ארז
  א' 1211.2244.10 מסים א' תרגיל א 16:00-18:00 גילמן 279 עו"ד ליכטרמן יאיר
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2244.02 מסים א' שיעור א 16:00-20:00 רקנאטי 407 עו"ד זחלאקה עיקאב
  א' 1211.2244.20 מסים א' תרגיל ג 16:00-18:00 רקנאטי 306 גב מונוביץ ונסה
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.2244.03 מסים א' שיעור ג 14:00-18:00 רקנאטי 407 רו"ח פיטרמן אילי
  ב' 1211.2244.30 מסים א' תרגיל ד 14:00-16:00 רקנאטי 255 מר לוי ערן
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2244.31 מסים א' תרגיל א 18:00-20:00 רקנאטי 403 גב' אברג'יל ליאור
 • קב' 31 - התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.2245.01 מסים ב' שיעור א 16:00-20:00 רקנאטי 406 רו"ח פסרמן דני
  רו"ח עם-שלם רולנד
  א' 1211.2245.10 מסים ב' תרגיל ג 08:00-10:00 רקנאטי 408 מר לוי עופר
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2245.11 מסים ב' תרגיל ה 16:00-18:00 רקנאטי 409 רו"ח אקסול דקלה
 • קב' 11- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.2245.02 מסים ב' שיעור ב 12:00-15:30 רקנאטי 253 רו"ח כץ גיא
  רו"ח ארגמן אלי
  ב' 1211.2245.03 מסים ב' שיעור ה 08:00-12:00 רקנאטי 252 ד"ר גילבאי אליהו
  רו"ח כהן ניסים
  ב' 1211.2245.20 מסים ב' תרגיל ג 14:00-16:00 דן-דוד 302 רו"ח לב-רן מתן
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2245.30 מסים ב' תרגיל ב 18:00-20:00 רקנאטי 407 רו"ח לוי אורנה
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
 • למי שלמד את הקורס "מסוי מקרקעין" עד כולל סמ' ב' תשע"ה
 • הקורס יוצע בפעם האחרונה בסמסטר א'
 • א' 1211.3345.01 מסים עקיפים שיעור ב 18:00-20:00 רקנאטי 306 רו"ח גרינברג גל
  א' 1211.3345.10 מסים עקיפים תרגיל ד 16:00-18:00 רקנאטי 407 עו"ד דעבול צחי
 • קב' 10 התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ===================================
  א' 1211.3346.01 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור ד 16:00-19:00 דן-דוד 002 רו"ח כהן יניב
  רו"ח גרינברג גל
  א' 1211.3346.10 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל ד 19:00-21:00 דן-דוד 302 עו"ד גנוד רוני
  עו"ד דעבול צחי
 • קבוצה 10- תלמידים ששם משפחתם א-כ
 • קבוצה 10 התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • א' 1211.3346.11 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל ד 19:00-21:00 דן-דוד 303 עו"ד זרנצ'נסקי רואי
  רו"ח פאר דוד
 • קבוצה 11- תלמידים ששם משפחתם ל-ת
 • קבוצה 11 התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.3346.02 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור ה 16:30-19:00 דן-דוד 002 רו"ח אהרונוביץ שי
  רו"ח גרינברג גל
  ב' 1211.3346.20 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל א 18:00-20:00 רקנאטי 407 עו"ד גנוד רוני
  עו"ד דעבול צחי
  ב' 1211.3346.21 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל ד 18:00-20:00 דן-דוד 302 עו"ד זרנצ'נסקי רואי
  רו"ח פאר דוד
 • קבוצות 20, 21 התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ===================================
  קורסי השלמה
 • יסודות המתמטיקה לחשבונאים -
 • מוצע לתלמידי החוג לחשבונאות
 • א' 1211.5111.01 יסודות המתמטיקה לחשבונאים שיעור א 14:00-18:00 רקנאטי 304 ד"ר סעד דוד
  א' 1211.5111.10 יסודות המתמטיקה לחשבונאים תרגיל ג 14:00-15:30 רקנאטי 405 ד"ר סעד דוד
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • =======================================
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ש' 01 +ת' 02-מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • א' 1221.5112.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ג 11:00-14:00 רקנאטי 103 ד"ר דיאמנט מיה
  א' 1221.5112.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל ה 09:00-10:00 רקנאטי 103 עו"ד רז אלירן
 • קב' 02 -התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 03+ת' 04- מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לניהול
 • א' 1221.5112.03 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ב 14:00-17:00 רקנאטי 405 ד"ר חוטובלי ראובן
  א' 1221.5112.04 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל ה 08:00-09:00 רקנאטי 103 עו"ד רז אלירן
 • קב' 04-הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ============================================
 • כלכלת עסקים א'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ש' 01+ת'02- מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור ג 14:15-15:45 רקנאטי 404 גב' עופר גליה
  ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור ה 17:00-19:00 רקנאטי 407 גב' עופר גליה
  ב' 1221.5119.02 כלכלת עסקים א' תרגיל ב 18:00-20:00 רקנאטי 404 מר מאירי מישר
 • קב' 02-הת' יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 03+ת' 04-מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לניהול
 • ב' 1221.5119.03 כלכלת עסקים א' שיעור ה 16:00-20:00 רקנאטי 253 ד"ר פרסיץ דותן
  ב' 1221.5119.04 כלכלת עסקים א' תרגיל ד 18:00-20:00 רקנאטי 303 מר לשם מיכאל
 • קב' 04-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 05+ת' 06- מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות ולניהול
 • ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור ב 08:00-10:00 רקנאטי 103 מר איזדורפר עידו
  ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור ד 18:00-20:00 גילמן 280 מר איזדורפר עידו
  ב' 1221.5119.06 כלכלת עסקים א' תרגיל ב 18:00-20:00 גילמן 280 מר לוזון פבריס
 • קב' 06-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ========================================
 • כלכלת עסקים ב'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • כל הקבוצות מיועדות לתלמידי החוג לחשבונאות ולניהול
 • א' 1221.5120.01 כלכלת עסקים ב' שיעור ב 12:30-14:00 רקנאטי 302 ד"ר ארד אילה
  א' 1221.5120.02 כלכלת עסקים ב' תרגיל ב 15:00-16:00 דן-דוד 302 מר לוזון פבריס
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  א' 1221.5120.03 כלכלת עסקים ב' שיעור ג 12:30-14:00 רקנאטי 302 ד"ר ארד אילה
  א' 1221.5120.04 כלכלת עסקים ב' תרגיל ב 17:00-18:00 דן-דוד 302 מר לוזון פבריס
 • קב' 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  א' 1221.5120.05 כלכלת עסקים ב' שיעור ב 14:00-15:30 רקנאטי 304 ד"ר יחזקאל ירון
  א' 1221.5120.06 כלכלת עסקים ב' תרגיל ב 16:00-17:00 דן-דוד 302 מר לוזון פבריס
 • קב' 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ========================================
 • סטטיסטיקה לניהול
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • הקבוצות בסמסטר א' מיועדות לתלמידי החוג לחשבונאות ולניהול
 • א' 1221.5114.01 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד 18:00-22:00 רקנאטי 304 מר גלינסון בועז
  א' 1221.5114.02 סטטיסטיקה לניהול- בוטל בשל מיעוט נרשמים תרגיל גב' רם הדר
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • א' 1221.5114.03 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ה 12:00-14:00 רקנאטי 408 גב' רם הדר
 • קב' 03- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • א' 1221.5114.04 סטטיסטיקה לניהול שיעור ה 10:00-14:00 רקנאטי 103 ד"ר דיאמנט מיה
  א' 1221.5114.05 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ג 12:00-14:00 רקנאטי 251 גב' רם הדר
 • קב' 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • א' 1221.5114.06 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ג 14:00-16:00 רקנאטי 251 גב' רם הדר
 • קב' 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • סטטיסטיקה לניהול
 • ש' 07+ת' 08 +ת' 09 - מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לניהול
 • ב' 1221.5114.07 סטטיסטיקה לניהול שיעור ב 14:00-18:00 רקנאטי 404 ד"ר דיאמנט מיה
  ב' 1221.5114.08 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ד 16:00-18:00 רקנאטי 250 - לה"ב גב' רם הדר
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ב' 1221.5114.09 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ה 08:30-10:00 רקנאטי 302 גב' רם הדר
 • קב' 09- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 10+ת'11+ת' 12- מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • ב' 1221.5114.10 סטטיסטיקה לניהול שיעור ג 08:30-12:00 רקנאטי 103 גב' חלוזין נורית
  ב' 1221.5114.11 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ג 12:00-14:00 רקנאטי 103 גב' רם הדר
 • קב' 11-התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.12 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ד 14:00-16:00 רקנאטי 250 - לה"ב גב' רם הדר
 • קב' 12- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ====================================
 • מאקרו כלכלה והמשק הישראלי
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • כל הקבוצות מיועדות לתלמידי החוג לחשבונאות ולניהול
 • א' 1221.5118.01 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ב 12:00-14:00 רקנאטי 304 מר איזדורפר עידו
  א' 1221.5118.02 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל ה 09:00-10:00 רקנאטי 403 מר לשם מיכאל
 • קב 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ===========================================
  ב' 1221.5118.03 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ב 08:00-10:00 רקנאטי 406 מר וולמן יובל
  ב' 1221.5118.04 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ג 12:00-14:00 רקנאטי 407 מר וולמן יובל
  ב' 1221.5118.05 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל ב 10:00-11:00 רקנאטי 406 מר לשם מיכאל
  עודכן בתאריך 2.9.2015
  ב' 1221.5118.06 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל ד 16:00-17:00 רקנאטי 407 מר לשם מיכאל