מערכת שעות - סמסטר ב' תשע"ו

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות בניין חדר מרצים הערה
מסלול דו חוגי בחשבונאות
ומסלול לבעלי תואר אקדמי
בכל קורס יש לבחור קב' שיעור וקב' תרגיל במידה ומתקיים תרגיל
===================================
אב 0000.0000.00 תכנית כלים שלובים
 • מידע באתר :http://recanati.tau.ac.il//?CategoryID=1946&Ar
 • ===================================
  אב 1211.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על מספר הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • ב' 1211.1103.02 יסודות החשבונאות שיעור ג 12:00-17:00 רקנאטי 406 פרופ' אינהורן אתי
 • קבוצה 02 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • כל יתר הקבוצות מוצעות לכלל תלמידי החוג.
 • ב' 1211.1103.03 יסודות החשבונאות שיעור ה 11:00-16:00 רקנאטי 406 פרופ' אינהורן אתי
  ב' 1211.1103.20 יסודות החשבונאות תרגיל א 18:30-20:00 רקנאטי 406 מר כהן עודד
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.1103.30 יסודות החשבונאות תרגיל ד 16:00-18:00 דן-דוד 302 מר צור אור
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.2266.03 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור ג 18:00-21:00 רקנאטי 405 רו"ח ג'רסי יעל
  ב' 1211.2266.30 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל ד 16:00-18:00 גילמן 280 מר פרץ דודי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2266.31 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל א 16:00-18:00 רקנאטי 403 מר סלמן גיא
 • קב' 31- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3109.02 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור א 08:00-12:00 רקנאטי 407 רו"ח חורי שחר
  ב' 1211.3109.03 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור ד 08:00-12:00 רקנאטי 406 רו"ח פרץ משה
  ב' 1211.3109.20 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל ב 16:00-18:00 רקנאטי 406 מר חנוך חן
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.3109.30 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל ג 16:00-18:00 רקנאטי 404 גב' סמרה שני
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.3807.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור ה 08:00-10:00 רקנאטי 405 מר דנוס אבי
  ב' 1211.3807.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל ג 08:00-10:00 רקנאטי 302 מר ענפי עידו
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3807.31 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל ד 16:00-18:00 רקנאטי 408 מר קן דולב
 • קב' 31 - התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3808.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור ג 10:00-12:00 רקנאטי 406 רו"ח בורשן ניב גלית
  ב' 1211.3808.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור א 16:00-18:00 רקנאטי 405 רו"ח גולדברג דוד
  ב' 1211.3808.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל א 14:00-16:00 רקנאטי 403 מר דהן עמרי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3808.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל ד 14:00-16:00 רקנאטי 403 מר פרידמן קובי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3116.03 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור ג 12:00-14:00 רקנאטי 405 ד"ר רייכמן שחר
  רו"ח חדד יוגב
  ב' 1211.3814.03 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר א 12:00-14:00 רקנאטי 407 ד"ר דישטניק דוד
  ב' 1211.3814.04 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ה 10:00-12:00 רקנאטי 408 ד"ר דישטניק דוד
  ב' 1211.3814.05 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ה 12:00-14:00 רקנאטי 408 ד"ר דישטניק דוד
  ב' 1211.3815.03 סמינריון בחשבונאות פיננסית סמינר ה 12:00-14:00 רקנאטי 303 ד"ר ורסנו צחי
  ב' 1211.3815.04 סמינריון בחשבונאות פיננסית סמינר ה 14:00-16:00 רקנאטי 303 ד"ר ורסנו צחי
  ב' 1211.3815.05 סמינריון בחשבונאות פיננסית סמינר א 10:00-12:00 רקנאטי 406 פרופ' אמיר אלי
  ב' 1211.1104.02 חשבונאות ניהולית שיעור ב 09:00-12:00 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח ענווה אורלי
  ב' 1211.1104.03 חשבונאות ניהולית שיעור ג 09:00-12:00 רקנאטי 405 רו"ח קופמן ניר
 • קבוצה 03 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • כל יתר הקבוצות מוצעות לכלל תלמידי החוג.
 • ב' 1211.1104.20 חשבונאות ניהולית תרגיל ב 18:00-20:00 רקנאטי 405 גב' בכר טל
 • קב' 20- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר, מועדים יפורסמו
 • ב' 1211.1104.30 חשבונאות ניהולית תרגיל ד 08:00-10:00 רקנאטי 405 מר רצקין אור
 • קב' 30- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר, מועדים יפורסמו
 • ב' 1211.2205.03 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור א 18:00-19:30 רקנאטי 405 רו"ח גולדברג דוד
 • מחליף את הקורס: "יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים"
 • ב' 1211.3115.03 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד 10:00-12:00 רקנאטי 302 פרופ' וייס דן
  ב' 1211.3115.04 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד 12:00-14:00 רקנאטי 302 פרופ' וייס דן
  ב' 1211.3115.05 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד 10:00-12:00 רקנאטי 252 ד"ר אהרונסון ברק
 • נקרא בעבר: "תכנון ובקרה עסקית"
 • ב' 1211.3112.04 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' שיעור א 12:00-14:00 רקנאטי 405 ד"ר בן-שחר דני
  ב' 1211.3112.04 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' שיעור ד 12:00-13:30 רקנאטי 405 ד"ר בן-שחר דני
 • __________________________________
 • ב' 1211.3112.05 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' שיעור א 14:00-16:00 רקנאטי 405 ד"ר בן-שחר דני
  ב' 1211.3112.05 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' שיעור ד 14:00-15:30 רקנאטי 405 ד"ר בן-שחר דני
 • קבוצה 05 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • כל יתר הקבוצות מוצעות לכלל תלמידי החוג.
 • _________________________________
 • ב' 1211.3112.40 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' תרגיל א 16:00-18:00 רקנאטי 406 מר שריר עידן
 • קב' 40- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.3112.50 יסודות המימון - לתלמידי שנה א' תרגיל ג 18:00-19:30 רקנאטי 406 מר שריר עידן
 • קב' 50-התרגיל יתקיים כל שבוע
 • בוטלו קב' 06,60 בסמ' ב' עקב פתיחת קב' 03,30 בסמ' א'
 • ב' 1211.3112.07 יסודות המימון- לתלמידים ממשיכים שיעור ה 12:00-16:00 רקנאטי 407 רו"ח שרוני איתי
  ב' 1211.3112.70 יסודות המימון- לתלמידים ממשיכים תרגיל ג 18:00-20:00 רקנאטי 407 עו"ד רז אלירן
 • קב' 70-התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.2211.02 יסודות ביקורת חשבונות שיעור ג 08:00-12:00 רקנאטי 105/6 רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  ב' 1211.2211.03 יסודות ביקורת חשבונות שיעור ה 16:00-20:00 רקנאטי 406 רו"ח אטיס ארנון
  ב' 1211.3311.02 ביקורת דוחות כספיים שיעור ג 14:00-18:00 דן-דוד 301 רו"ח סיון רוני
 • נקרא בעבר: "ביקורת חשבונות"
 • =======================================
  ב' 1211.2806.01 משפט עסקי ומסחרי שיעור ה 09:00-11:00 רקנאטי 406 ד"ר לוי שירלי
  ב' 1211.2806.02 משפט עסקי ומסחרי שיעור א 10:00-12:00 רקנאטי 405 עו"ד קרייניק שמואל
  ב' 1211.2806.10 משפט עסקי ומסחרי תרגיל א 08:00-10:00 רקנאטי 406 מר יחזקאל עומר
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ב' 1211.2806.20 משפט עסקי ומסחרי תרגיל ד 10:00-12:00 רקנאטי 405 גב' קריה מיכל
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ב' 1211.2244.03 מסים א' שיעור ג 14:00-18:00 רקנאטי 407 רו"ח פיטרמן אילי
  ב' 1211.2244.30 מסים א' תרגיל ד 14:00-16:00 רקנאטי 255 מר לוי ערן
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2244.31 מסים א' תרגיל א 18:00-20:00 רקנאטי 403 גב' אברג'יל ליאור
 • קב' 31 - התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2245.02 מסים ב' שיעור ב 12:00-15:30 רקנאטי 253 רו"ח כץ גיא
  רו"ח ארגמן אלי
  ב' 1211.2245.03 מסים ב' שיעור ה 08:00-12:00 רקנאטי 252 ד"ר גילבאי אליהו
  רו"ח כהן ניסים
  ב' 1211.2245.20 מסים ב' תרגיל ג 14:00-16:00 דן-דוד 302 רו"ח לב-רן מתן
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2245.30 מסים ב' תרגיל ב 18:00-20:00 רקנאטי 407 רו"ח לוי אורנה
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3346.02 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור ה 16:30-19:00 דן-דוד 002 רו"ח אהרונוביץ שי
  רו"ח גרינברג גל
  ב' 1211.3346.20 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל א 18:00-20:00 רקנאטי 407 עו"ד גנוד רוני
  עו"ד דעבול צחי
  ב' 1211.3346.21 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל ד 18:00-20:00 דן-דוד 302 עו"ד זרנצ'נסקי רואי
  רו"ח פאר דוד
 • קבוצות 20, 21 התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ============================================
 • כלכלת עסקים א'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ש' 01+ת'02- מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור ג 14:15-15:45 רקנאטי 404 גב' עופר גליה
  ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור ה 17:00-19:00 רקנאטי 407 גב' עופר גליה
  ב' 1221.5119.02 כלכלת עסקים א' תרגיל ב 18:00-20:00 רקנאטי 404 מר מאירי מישר
 • קב' 02-הת' יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 03+ת' 04-מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לניהול
 • ב' 1221.5119.03 כלכלת עסקים א' שיעור ה 16:00-20:00 רקנאטי 253 ד"ר פרסיץ דותן
  ב' 1221.5119.04 כלכלת עסקים א' תרגיל ד 18:00-20:00 רקנאטי 303 מר לשם מיכאל
 • קב' 04-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 05+ת' 06- מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות ולניהול
 • ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור ב 08:00-10:00 רקנאטי 103 מר איזדורפר עידו
  ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור ד 18:00-20:00 גילמן 280 מר איזדורפר עידו
  ב' 1221.5119.06 כלכלת עסקים א' תרגיל ב 18:00-20:00 גילמן 280 מר לוזון פבריס
 • קב' 06-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • סטטיסטיקה לניהול
 • ש' 07+ת' 08 +ת' 09 - מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לניהול
 • ב' 1221.5114.07 סטטיסטיקה לניהול שיעור ב 14:00-18:00 רקנאטי 404 ד"ר דיאמנט מיה
  ב' 1221.5114.08 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ד 16:00-18:00 רקנאטי 250 - לה"ב גב' רם הדר
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ב' 1221.5114.09 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ה 08:30-10:00 רקנאטי 302 גב' רם הדר
 • קב' 09- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 10+ת'11+ת' 12- מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות ספורים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • ב' 1221.5114.10 סטטיסטיקה לניהול שיעור ג 08:30-12:00 רקנאטי 103 גב' חלוזין נורית
  ב' 1221.5114.11 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ג 12:00-14:00 רקנאטי 103 גב' רם הדר
 • קב' 11-התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.12 סטטיסטיקה לניהול תרגיל ד 14:00-16:00 רקנאטי 250 - לה"ב גב' רם הדר
 • קב' 12- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ===========================================
  ב' 1221.5118.03 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ב 08:00-10:00 רקנאטי 406 מר וולמן יובל
  ב' 1221.5118.04 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור ג 12:00-14:00 רקנאטי 407 מר וולמן יובל
  ב' 1221.5118.05 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל ב 10:00-11:00 רקנאטי 406 מר לשם מיכאל
  עודכן בתאריך 2.9.2015