מערכת שעות - שנת השלמה (שנה ד') תשע"ו

רשימת קורסים:
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות בניין חדר מרצים הערה
שנה ד (שנת השלמה)
מחצית ראשונה
א' 1211.4127.01 חשבונאות פיננסית מתקדמת א' שיעור ה 08:00-14:00 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח ג'רסי יעל
 • שיעורים מסויימים יועברו ע"י רו"ח משה פרץ בהודעה מראש
 • א' 1211.4127.01 חשבונאות פיננסית מתקדמת א' שיעור ב 12:00-16:00 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח ג'רסי יעל
  שיעורי השלמה
  א' 1211.4127.01 חשבונאות פיננסית מתקדמת א' שיעור ו 08:00-14:00 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח ג'רסי יעל
  שיעורי השלמה
  א' 1211.4127.10 חשבונאות פיננסית מתקדמת א' תרגיל ב 16:00-22:00 רקנאטי 104-אולם ליאון גב' אבריאן דורין
 • קב' 10 - תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות א'- ה'
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.4127.20 חשבונאות פיננסית מתקדמת א' תרגיל ב 16:00-22:00 רקנאטי 103 מר לוי רועי
 • קב' 20 - תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות ו' - מ'
 • קב' 20 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.4127.30 חשבונאות פיננסית מתקדמת א' תרגיל ב 16:00-22:00 רקנאטי 105/6 רו"ח פריג' נועה
 • קב' 30- תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות נ' - ת'
 • קב' 30 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • הקורסים במסים יתקיימו במתכונת חצי סמסטריאלית
 • הודעה מפורטת מתפרסמת באתר החוג
 • ===================================
  א' 1211.4126.01 מסוי היחיד שיעור ה 15:30-18:00 רקנאטי 104-אולם ליאון מר שטרן אבי
  א' 1211.4126.10 מסוי היחיד תרגיל ה 18:15-21:00 רקנאטי 104-אולם ליאון עו"ד אבדי יום טוב
  גב' יאראק ליטל
 • הקורס "מסוי היחיד" יתקיים ב-
 • 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1211.4132.01 מסוי חברות מתקדם שיעור ה 15:30-18:00 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח יוסף ציפי
  א' 1211.4132.10 מסוי חברות מתקדם תרגיל ה 18:15-21:00 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח מזוז אסי
  מר בוטבול רובי
 • הקורס מסוי חברות מתקדם יתקיים ב-
 • 26.11, 3.12, 10.12, 17.12, 24.12, 31.12
 • ===================================
  מחצית שניה
  ב' 1211.4128.01 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב' שיעור ה 08:00-14:00 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח ג'רסי יעל
  ב' 1211.4128.01 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב' שיעור א 16:00-22:00 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח ג'רסי יעל
  שיעורי השלמה
  ב' 1211.4128.10 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב' תרגיל ב 16:00-22:00 רקנאטי 104-אולם ליאון גב' אבריאן דורין
 • קב' 10 - תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות א' - ה'
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.4128.20 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב' תרגיל ב 16:00-22:00 רקנאטי 103 מר לוי רועי
 • קב' 20 -תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות ו' - מ'
 • קב' 20 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.4128.30 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב' תרגיל ב 16:00-22:00 רקנאטי 105/6 רו"ח פריג' נועה
 • קב' 30 -תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות נ' - ת'
 • קב' 30 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ב' 1211.4113.01 ביקורת חשבונות מתקדמת שו"ת ה 15:00-20:15 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח זיכלינסקי ניר
  ב' 1211.4113.01 ביקורת חשבונות מתקדמת שו"ת ו 08:00-13:15 רקנאטי 104-אולם ליאון רו"ח זיכלינסקי ניר
 • יתקיימו שיעורים נוספים.
 • המועדים מתפרסמים בסילבוס המופיע באתר