לוח בחינות סמסטר א' מועד ב' - תשע"ז

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד ב  
הערה  
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   28/02/2017    
12112244   מסים א'   02/03/2017    
12112245   מסים ב'   02/03/2017    
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   03/03/2017    
12215111   יסודות המתמטיקה לניהול   03/03/2017    
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   07/03/2017    
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   07/03/2017    
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   07/03/2017    
12111103   יסודות החשבונאות   10/03/2017    
12215114   סטטיסטיקה לניהול   10/03/2017    
12111001   הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים   13/03/2017    
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   13/03/2017    
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   13/03/2017    
12113112   יסודות המימון   14/03/2017    
12112803   דיני תאגידים   16/03/2017    
12113815   סמינר בחשבונאות פיננסית   17/03/2017    
12215120   כלכלת עסקים ב'   19/03/2017    
12111104   חשבונאות ניהולית   21/03/2017    
12113814   סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   21/03/2017    
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   22/03/2017    
12215112   מבוא לסטטיסטיקה   24/03/2017    
12113311   ביקורת דוחות כספיים   27/03/2017    
12111106   יסודות המשפט העסקי   28/03/2017    
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   29/03/2017    
12211111   מבוא לטכנולוגיות מידע   02/04/2017    
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   03/04/2017