לוח בחינות סמסטר ב' מועד א' תשע"ז

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
הערה  
12113815   סמינר בחשבונאות פיננסית   30/06/2017    
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   04/07/2017    
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   06/07/2017    
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   07/07/2017    
12113814   סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   07/07/2017    
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   09/07/2017    
12215119   כלכלת עסקים א'   12/07/2017    
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   13/07/2017    
12112206   דיני עסקים ותאגידים   16/07/2017    
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   18/07/2017    
12215114   סטטיסטיקה לניהול   19/07/2017    
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   21/07/2017    
12111103   יסודות החשבונאות   25/07/2017    
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   25/07/2017    
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   26/07/2017    
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   26/07/2017    
12111104   חשבונאות ניהולית   30/07/2017    
12113311   ביקורת דוחות כספיים   31/07/2017    
12112245   מסים ב'   02/08/2017    
12113112   יסודות המימון   03/08/2017    
12112244   מסים א'   04/08/2017