לוח בחינות סמסטר ב' מועד ב' תשע"ז

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד ב  
הערה  
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   07/08/2017    
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   07/08/2017    
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   10/08/2017    
12113815   סמינר בחשבונאות פיננסית   11/08/2017    
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   13/08/2017    
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   17/08/2017    
12215119   כלכלת עסקים א'   17/08/2017    
12113814   סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   21/08/2017    
12112206   דיני עסקים ותאגידים   23/08/2017    
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   25/08/2017    
12215114   סטטיסטיקה לניהול   25/08/2017    
12111103   יסודות החשבונאות   03/09/2017    
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   03/09/2017    
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   03/09/2017    
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   07/09/2017    
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   07/09/2017    
12112244   מסים א'   10/09/2017    
12113112   יסודות המימון   10/09/2017    
12112245   מסים ב'   12/09/2017    
12113311   ביקורת דוחות כספיים   12/09/2017    
12111104   חשבונאות ניהולית   13/09/2017