לוח בחינות שנת השלמה - מחצית ראשונה - מועדי א' + ב' תשע"ז

סמסטר   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
תאריך
מועד ב  
הערה  
א'   12114126   מסוי היחיד   07/12/2016   06/02/2017    
א'   12114127   חשבונאות פיננסית מתקדמת א'   18/01/2017      
א'   12114132   מסוי חברות מתקדם   24/01/2017   19/03/2017