לוח בחינות שנת השלמה - מחצית שנייה מועדי א' + ב' תשע"ז

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
תאריך
מועד ב  
הערה  
12114128   חשבונאות פיננסית מתקדמת ב'   09/05/2017   01/06/2017    
12114113   ביקורת חשבונות מתקדמת   21/05/2017   11/06/2017