לוח בחינות שנת השלמה - מחצית שנייה - מבדקי ביניים תשע"ז

סמסטר   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   תאריך
מועד ב  
שעה   הערה  
ב'   12114113   מבדק ביניים ראשון - ביקורת חשבונות מתקדמת   08/03/2017   09:00   15/03/2017   09:00   למועד ב' זכאי לגשת רק מי שאושרה העדרותו ממועד א'. מועד ב' אינו מיועד לנכשלים  
ב'     מבדק ביניים שני- ביקורת חשבונות מתקדמת   05/04/2017   09:00   19/04/2017   09:00   למועד ב' זכאי לגשת רק מי שאושרה העדרותו ממועד א'. מועד ב' אינו מיועד לנכשלים