לוח מבדקי ביניים - סמסטר ב' - תשע"ז

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
12112245   מבדק ביניים- מסים ב' - ד"ר אלי גילבאי+רו"ח ,עו"ד דניאל פסרמן   21/05/2017   09:00   מתקיים בשעת השיעור  
  מבדק ביניים- מסים ב' - רו"ח אלי ארגמן+רו"ח גיא כץ   21/05/2017   09:00   מתקיים בשעת השיעור  
12112244   מבדק ביניים- מסים א' -רו"ח ברק בילו + עו"ד זחלאקה   24/05/2017   16:00   מתקיים בשעת השיעור  
12113109   מבדק ביניים - דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   02/06/2017   08:30   מגן רשות  
12113346   מבדק ביניים-מסוי מקרקעין ומע"מ- אהרונוביץ+גרינברג   08/06/2017   16:00   מתקיים בשעת השיעור