מועצת הפקולטה

מועצת הפקולטה לניהול

אתר ארכיוני

מועצת הפקולטה היא הרשות האקדמית העליונה של כל פקולטה וכפופה לסמכות הסנאט. החלטות מועצת הפקולטה מחייבות את הדקאן וכן את כל הגופים האקדמיים האחרים של הפקולטה ואת העומדים בראשם.

במסגרת סמכויותיה דנה מועצת הפקולטה בקידום ההוראה והמחקר, בפיקוח אקדמי, בהמלצה על הקמת יחידות לימוד ומחקר חדשות, על תכניות הוראה וכללים מיוחדים לקבלת תלמידים בפקולטה, בקביעת כללים מיוחדים בנוגע למינויים ולהעלאות בדרגות אקדמיות, אישור תקנונים ונהלים ועוד.

צור קשר