מעבדה ההתנהגותית - מידע לחוקרים

 

משאבי המעבדה

מעבדה זו עוסקת במגוון תחומי מחקר שקשורים לתחומי עניין כמו התנהגות ארגונית, התנהגות צרכנית, שיווק ועוד.

המעבדה מנהלת שני סוגי מחקרים.
 • מחקרי מעבדה שנערכים פיזית במעבדות האוניברסיטה בבניין ביה"ס רקאנטי
 • מחקרים שנעשים באמצעות רשת האינטרנט וניתן להשתתף בהם באמצעות כל מחשב שמחובר לרשת

 

לרשות המעבדה  חדר מעבדה ראשי מצוייד בעמדות מחשב קבועות עם תוכנות  לביצוע סימולציות ושאלונים דרך רשת האינטרנט. התוכנות הקיימות במעבדה מאפשרות בניית ניסויים ממוחשבים מרמת השאלון הפשוט ועד רמת משחקי מולטימדיה משוכללים. בעתיד הקרוב ירכש ציוד הסרטה והקלטה.

 

אחראית מעבדה – דקלה פרץ

טלפון במעבדה –  03-6405803 

דוא"ל  - diklaperez@post.tau.ac.il

 

קביעת הערך של המחקר בנקודות
מחקרים שמבוצעים פיזית במעבדה יעניקו נקודות על פי משך הזמן שנבדקים נדרשו להיות במעבדה, זאת לפי מפתח של שעת מחקר שווה 60 נקודות. שווי הנקודות של מחקרי און ליין, יעשה באמצעות המפתח הבא

 

משך זמן הניסוי בדקות

מספר נקודות הקרדיט להם זכאי הנבדק

5-10

10

10-20

20

20-30

30

הערה – לא מומלץ לערוך מחקרים דרך האינטרנט שעורכים יותר מחצי שעה

 

 

הזמנת מעבדה 

הזמנת השימוש במעבדה צריך להתבצע לפחות שבוע ימים לפני מועד עריכת הניסוי, על מנת לאפשר היערכות של המעבדה וזימון של נבדקים למחקר.

  

תהליך בקשת מחקר וזימון נבדקים

 1. הגשת הבקשה לשימוש במעבדה מתבצעת על יד החוקר. במסגרת בקשה זו, יש לציין את
  א.  משך הזמן המוערך לביצוע המחקר (מספר המפגשים ומשך הזמן של כל מפגש)

  ב. מספר נקודות המחקר בהם יתוגמלו הנבדקים, זאת בהתאם למפתח.

  ג. הציוד והמשאבים הדרושים לעריכת הניסוי, לדוגמא שאלון ממוחשב, ציוד הסרטה 
     וכיו"ב.
   
 2. קבלת אישור לביצוע המחקר – באחריות אחראי המעבדה לאשר את השימוש במשאבי המעבדה. האישור ניתן דרך המייל, באמצעות המערכת לניהול מחקרים של המעבדה. ניתן לבדוק את קבלת האישור ישירות במערכת לניהול המחקרים.
   
 3. הוצאת זימון לנבדקים – לאחר קבלת אישור לביצוע המחקר, ניתן להוציא זימון לנבדקים דרך המייל באמצעות המערכת לניהול המחקרים, פירסום מודעות באתר המעבדה ועל לוח המודעות של המזכירות. המערכת מאפשרת לעקוב אחר ההרשמה למחקר והוצאת תזכורות והודעות לנבדקים.
   

הזימון לנבדקים יציין את -

•   שם המחקר

•   תיאור קצר של המחקר

•   מקום המחקר (מספר החדר או לינק אינטרנטי)

•   משך זמן המחקר

•   מספר נקודות הקרדיט בו הנבדקים מתוגמלים

•   הערות נוספות

 

 

ביצוע המחקר ומתן תגמול לנבדקים

לאחר שנבדק השתתף במחקר, באחריות עורך המחקר - 

 1.  להעניק לנבדק אישור השתתפות 
 2.  לדאוג לעדכון נקודות המחקר במערכת ניהול המחקרים 
 

אישור השתתפות  

מחקרי מעבדה

בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר, באמצעות חתימה על טופס מעקב צבירת נקודות מחקר. באחריות הנבדק להביא את הטופס עימו לניסוי. טפסים ריקים ניתן  להוריד מאתר המעבדה.

 

מחקרי "און ליין"

מחקרים אלה ניתן לבצע באמצעות אחת משתי תוכנות. תוכנת ה Inquisit או תוכנת ה Sona.

מחקרים אלה ניתן לבצע באמצעות אחת משתי תוכנות. תוכנת ה Qualtrics או תוכנת ה Inquisit.

באחריות החוקרים לתכנת את הניסויים כך שבתום הניסוי הנבדק יקבל קוד רנדומאלי, שישמש לנבדק, קבלה על כך שהשתתף במחקר.

 

 

  עדכון נקודות המחקר

מחקרי מעבדה

באחריות עורך המחקר לעדכן את מערכת ניהול המחקרים בנקודות המחקר להם זכאים הנבדקים שהשתתפו במחקר.

  

עדכון נקודות מחקר במערכת ניהול המחקרים, צריכה להתבצע בתוך 72 שעות ממועד סיום המחקר.

סטודנטים זקוקים לאישור צבירת שעות המחקר על מנת שיאושר להם רישום לקורס שיטות מחקר ולקורס יסודות השיווק בשנה השנייה של התואר.

 

 

שינויים וביטולים

על מנת לאפשר שימוש יעיל של משאבי המעבדה באחריות החוקרים להודיע לאחראי המעבדה אודות שינויים וביטולים מוקדם ככל האפשר.

 

שמירת פרטיות

על מנת לשמור על פרטיות הנבדקים, מערכת ניהול המחקרים מעניקה לכל נבדק מספר זיהוי רנדומאלי. חוקרים שעובדים עם מערכת ניהול המחקרים יכולים לזהות נבדקים רק על פי מספר הזיהוי הרנדומאלי. אין באפשרות החוקרים לראות סימני זיהוי נוספים אודות הנבדקים.

באמצעות מספר זה נבדקים נרשמים למחקרים השונים, כך שניתן לזהות את הנבדקים במערכת ניהול המחקרים לטובת מתן נקודות מחקר, זימון נבדקים לניסויים נוספים וכיו"ב.

 

הזכאות לשימוש במעבדה

 • הזכאות לשימוש במעבדה ניתנת לבעלי התפקידים הבאים:

‏א-   חברי סגל של ביה"ס רקאנטי

‏ב-   דוקטורנטים של ביה"ס רקאנטי

‏ג-    חוקרים אורחים של ביה"ס רקאנטי

‏ד-   סטודנטים לתואר שני של ביה"ס רקאנטי 

 

 

 נוהלי שימוש במעבדה  

 1. מפתחות למעבדה – מפתחות למעבדה יהיו רק ברשות, ד"ר דנית עין-גר, צפריר בלוך (אחראי המעבדה), דני טבוך (אב הבית).
 2. פתיחת המעבדה תעשה על ידי אחראי המעבדה או אב הבית.
 3. אין להשאיר את המעבדה פתוחה וללא השגחה, בשל הציוד היקר המצוי בתוכה. לפני עזיבת המעבדה יש לבקש מאחראי המעבדה / אב הבית לנעול את המעבדה.
 4. חתימה על השימוש במעבדה –חובה על כל חוקר / נסיין שנמצא במעבדה לרשום את זמני הכניסה והיציאה מהמעבדה בקלסר המעקב.
 5. חל איסור מוחלט להכניס אוכל ושתייה למעבדה.
 6. שינויים במעבדה (כגון הזזה של ציוד) יעשו רק באישור אחראי המעבדה.
 7. חובה על המשתמשים במעבדה להתריע מראש על ציוד שבור או נזק כלשהו למעבדה לפני תחילת השימוש בה. האחראי לנזק, שלא דווח מראש, יהיה האדם שחתום על המעבדה.
 8. במידה ונגרם נזק כלשהו למעבדה ולציוד בה, שלא דווח מראש, האחראי לנזק יהיה האדם שחתום על המעבדה.

                                                                                            

 

 הסבר על מאגר הנבדקים

מאגר הנבדקים מכיל סטודנטים שנה א' לתואר ראשון מהחוג לניהול. סטודנטים אלה נרשמים

למאגר כחלק מחובותיהם האקדמיים. המאגר פתוח להרשמה גם לסטודנטים מאוניברסיטת

תל- אביב שמוזמנים להירשם למאגר הנבדקים ולהשתתף במחקרים בתמורה לתגמול כספי.

בהמשך מתעתדת המעבדה לפתוח מאגר נוסף של נבדקים שאינם סטודנטים מהארץ ומחו"ל

עבור מחקרים אינטרנטיים.

 

 

צור קשר