השתלבות בתכניות מיוחדות בלימודי התואר השני בפקולטה

 

השתלבות בתכניות מיוחדות בלימודי התואר השני בפקולטה לתלמידים מצטיינים בשנה ג'

תלמידים מצטיינים בחוג לניהול אשר נותרו להם, לכל היותר, 26 שעות לימוד לסיום התואר בחוג זה, יוכלו להשתלב, במקביל ללימודיהם בחוג לניהול, בתכניות הלימוד של  התואר השני בפקולטה המפורטות בהמשך.
הרישום לקורסים לתואר השני ייעשה על בסיס מקום פנוי (בתום כל מועדי הרישום של התואר השני), באמצעות הגשת טופס רישום למזכירות החוג לניהול. 

 • קורסים מתכנית המב"ע:
  תלמיד שבקשתו אושרה ילמד קורסים במסגרת לימודי התואר השני, אשר לא ייחשבו במסגרת לימודי התואר הראשון בחוג לניהול והם יוכרו לתלמיד אם יתקבל בשלב מאוחר יותר ללימודי התואר השני.

   
 • השתתפות בקורסים במסגרת עתודת מלמ"ן (מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול M.Sc. ) - בתכנית: מימון-חשבונאות.
   
  • תלמיד שבקשתו אושרה ילמד קורסים במסגרת העתודה, אשר יוכרו כקורסי בחירה במסגרת לימודיו בחוג לניהול 
   עם קבלתו לתכנית המלמ"ן יקבל זיכוי מקורסים אלה (בתכנית המלמ"ן בלבד) בכפוף לנוהל הכרה בקורסים על-סמך לימודים קודמים במסגרת לימודי התואר השני.

    
  • תלמיד שיעמוד בדרישות הקורס : "תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך" במסגרת לימודי העתודה, בציון 80 לפחות, יהיה פטור מבחינת GMAT- אם יגיש מועמדותו לתכנית המוסמך בשנה שלאחר סיום לימודיו בחוג לניהול.

צור קשר