לימודי שנה ב'/ג'- קורסי בחירה

תשע"ה

מידע כללי

תכנית הלימודים בחוג לניהול ערוכה לפי שנים: שנה א',שנה ב'/ג' בפירוט דרישות הקדם/במקביל לכל הקורסים הנלמדים בחוג. באשר לתכנית הלימודים של החוג השני, יש לעיין בידיעון הפקולטה המתאימה.

להלן טבלת תכנית הלימודים של שנה ב'/ג' - קורסי בחירה.


בעת בניית תכנית הלימודים, מומלץ לתלמיד להיעזר גם בטבלאות האלה:


 

סה"כ היקף שעות הלימוד בחוג לניהול :

היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול הוא 62-81 שעות סמסטריאליות (היקף שעות התרגיל נכלל במניין שעות ההוראה בקורס) ומשתנה בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד, כמפורט בטבלת "הפטורים מקורסים חופפים בשני חוגי הלימוד". בטבלה זו מפורט היקף השעות לתואר הנדרש מתלמיד שהחל לימודיו בשנה הנוכחית.

היקף השעות הנדרש לסיום התואר לתלמיד שהחל לימודיו בשנים קודמות מפורט בתכנית הלימודים של השנה המתאימה. ניתן לצפות במכסה האישית של התלמיד ב"מערכת מידע אישי לתלמיד/ מאזן שכ"ל.

התייחסות התלמיד שהחל לימודיו בשנה"ל תשע"ג להערה מס' 2 המפורטת בלימודי חובה שנה ב'/ ג' בתכנית הלימודים.


תכנית הלימודים - לימודי שנה ב'/ג' - קורסי בחירה : 

 • בהמשך מתפרסמת רשימת קורסי הבחירה המוצעים בחוג וכן פירוט היקף השעות בלימודי הבחירה שהתלמיד חייב בהתאם לחוג לימודיו השני.

 • התלמיד חייב להימנע מללמוד קורסי בחירה חופפים בשני חוגי הלימוד.

 • התלמיד רשאי ללמוד קורסים מעבר למכסה הנדרשת, קורסים עודפים יחוייבו בשכ"ל, יוצא מכלל זה תלמיד שלמד אחד מקורסי הבחירה השנתיים בהיקף של 6 ש"ס או למד קורס(ים) בחירה באנגלית בהיקף של 3 ש"ס (ראה פירוט בהמשך) ועקב כך מכסת לימודי הבחירה תגדל ב- 2 ש"ס מעבר למכסה הנדרשת. במקרה זה, ייעשה שינוי במאזן שעות הלימוד על מנת שהתלמיד לא ייפגע מבחינת שכר לימוד. חריגה מעבר ל 2 ש"ס המותרים תחוייב בשכר לימוד.

 • במקרה בו התלמיד למד קורסי בחירה עודפים - קורסים עם הציונים הגבוהים ייחשבו בשקלול ציון הגמר, אלא אם ביקש התלמיד אחרת.
   

 • לימודי בחירה מחוץ לחוג: (להשלמת מכסת לימודי הבחירה)

  • חל איסור ללמוד קורסי בחירה מחוץ לחוג למעט המקרה המפורט להלן:
  • במקרים חריגים ביותר ובכפוף לאישור ראש החוג, יורשה תלמיד שנה ג' הלומד בחוג לימוד שני מביה"ס לכלכלה, (הנמצא בשלבי סיום לימודיו בשני החוגים). ללמוד קורס אחד בלבד מלימודי התואר השני בפקולטה.

  • הרישום לקורס ייעשה על בסיס מקום פנוי בקורס ובתום כל מועדי הרישום של תואר שני.
   יש להגיש בקשה במזכירות החוג לניהול.

  • בנוסף, תלמיד מצטיין הנמצא לקראת סיום התואר יוכל להשתלב בלימודי התואר השני.
   לפי הכללים המפורטים בסעיף " השתלבות בלימודי התואר השני ".    

להלן פירוט היקף השעות בלימודי הבחירה לתלמיד שהחל לימודיו בחוג לניהול בשנה"ל תשע"ה ובהתאם לחוג לימודיו השני. תלמיד שהחל לימודיו לפני תשע"ה יעיין בהיקף השעות המפורט בתכנית הלימודים של השנה בה התקבל לחוג לניהול.

 • תלמיד שחוג לימודיו השני הוא כלכלה חייב בלימודי בחירה, בהיקף של 10 ש"ס לפחות.

 • תלמיד שחוג לימודיו השני אינו כלכלה חייב בלימודי בחירה בהיקף 4 ש"ס

 

להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בחוג: היקף השעות הנדרש לכל תלמיד מפורט לעיל.
מספר
קורס
היקף שעות
שם הקורס
דרישות קדם
ראה טבלת המרה של קורסים חלופיים
(לצורך עמידה בדרישות קדם/במקביל)

1221.3401

2
מבוא לדיני מסים
החל משנה ב'

1221.4108

2

מנהיגות

התנהגות ארגונית מיקרו + מאקרו

1221.4120
2
אתיקה ועסקים
התנהגות ארגונית מיקרו + מאקרו

1221.4310

2

נוירו - כלכלה ונוירו - שיווק

יסודות השיווק

1221.4325

2
כלכלה התנהגותית לניהול
דרישה במקביל כלכלת עסקים ב'
1221.4509
2
שיקולי איכות הסביבה בניהול
החל משנה ב'
1221.4513
2
הערכת שווי חברות
יסודות המימון
1221.4530
2
תורת המשחקים הלא שיתופיים
יסודות המתמטיקה לניהול, מבוא לסטטיסטיקה
1221.4555
6
יזמות ויזמים צעירים בישראל1
החל משנה ב' 'י
1221.4567
6
יזמות חברתית- עסקית1
 
החל משנה ב'
1221.7001
6
יעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים (פרויקט        נובה)1
החל משנה ב'
1411.6649
6
התכנית אוניברסיטה בעם1
החל משנה ב'
1221.8000
3
 
         Entrepreneurship-From
​ A to Z2
החל משנה ב
תלמיד שלמד יזמות הי- טק (1221-4566) בסמ' א תשע"ג מנוע מללמוד את הקורס באנגלית
1221.8003 3

Foundations of Entrepreneurship2

החל משנה ב'
1221.8004 3 Innovation- Theory and Pratice2 החל משנה ב'
1.    קורסי בחירה שנתיים:
 • הקורס יזמות חברתית- עסקית הוא קורס שנתי בהיקף 6 ש"ס ומשקלו בציון הסופי 6 נקודות. ראה הערת הבהרה בהמשך.  
 • הקורס " יזמות ויזמים צעירים בישראל " הינו קורס שנתי בהיקף 6 ש"ס ומשקלו בציון הסופי 6 נקודות.ראה הערת הבהרה בהמשך.
 • הקורס " ייעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים (פרוייקט נובה) " הוא קורס שנתי בהיקף 6 ש"ס ומשקלו בציון הסופי 6 נקודות.ראה הערת הבהרה בהמשך.
 • הקורס " התכנית אוניברסיטה בעם " הינו קורס שנתי בהיקף 8 ש"ס ומשותף עם הפקולטה למשפטים, הקורס נחשב בחוג לניהול בהיקף 6  ש"ס ומשקלו בציון הסופי 6 נקודות.  ראה הערת הבהרה בהמשך
 •  
 • 2.  קורסי בחירה באנגלית - קורסים ייחודיים במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה ו-TAU International  - 
 • הקורסים ינתנו ​במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה ו-TAU International ​
 • הקורס יתקיים במתכונת מקוצרת של 11 שבועות. הקורסים יתקיימו החל מהשבוע של ה 8 במרץ עד 28.5.2015
 • (10 שבועות) בשבוע ה-11 מתקיימות בחינות או הגשת עבודות.
 • הקורסים מאפשרים לתלמידי החוג ללמוד בכיתה מעורבת  עם סטודנטים מכל העולם שמגיעים לכאן לסמסטר.
 • הקורסים מאפשרים לסטודנטים מהחוג לניהול הבנה עמוקה יותר של עולם היזמות תוך התנסות באווירה בינלאומית חווייתית.
 • היקף הקורסים 3 ש"ס ומשקלם 3 נקודות. 
 • המידע המלא יפורט בסילבוס הקורסים.
 • ניתן ללמוד את כל שלושת הקורסים המוצעים* ראה הערת הבהרה בהמשך. 
 • אנו ממליצים מאוד להשתתף בקורסים,  זו גם הזדמנות מעולה להשתלב בנושא היזמות שהוא מאוד מרכזי בתחום הניהול בארץ ובעולם וגם הזדמנות  למפגש עם סטודנטים מכל העולם..    
 • הערת הבהרה:  תלמיד שבחר בקורסים האלה ועקב כך מכסת לימודי הבחירה תחרוג ב-2 ש"ס מעבר למכסה הנדקשת- ייעשה שינוי במאזן שעות הלימוד על מנת שהתלמיד לא ייפגע מבחינת תשלום שכר הלימוד.  
 


      הערות הבהרה לקורסים השנתיים:
 • ​כל התלמידים משנה ב' ואילך רשאים להגיש מועמדות לקורסים השנתיים. 

 • הליך הקבלה לקורס נעשה לפי משלוח קורות חיים וראיון אישי עם מרכזי הקורסים  במהלך שנה"ל שחלפה תשע"ד. 
  תלמידים המעוניינים להשתתף בקורסים אלה מתבקשים לפנות ישירות למרכז התכנית. הרישום לא נעשה בבידינג.

 • התלמיד רשאי להגיש מועמדות לכל הפרויקטים המוצעים- אך רשאי ללמוד רק באחד מהם.

 • הקורסים מוצעים כקורסי בחירה שנתיים בהיקף 6 ש"ס ומקנים 6 נקודות בשקלול הציון הסופי.

 • תלמיד המשלב משפטים יברר עם הפקולטה למשפטים  אם הקורס "התכנית אוניברסיטה בעם" יכול להיחשב במסגרת לימודיו במשפטים

 • גם תלמיד  שנדרש להיקף של 4 ש"ס בלימודי הבחירה רשאי ומומלץ להגיש מועמדות- ראה הסבר להלן

 • תלמיד ניהול כלכלה נדרש להיקף של 10 ש"ס בלימודי הבחירה. השתתפותו באחד מקורסי הבחירה השנתיים תשלים 6 שס מתוך מכסת לימודי הבחירה הנדרשת. את 4 ש"ס החסרים יבחר מתוך לימודי הבחירה הסמסטריאליים המוצעים בחוג.  

 • תלמיד המשלב ניהול וחוג אחר  (שאינו כלכלה) נדרש רק ל- 4 ש"ס בלימודי הבחירה ועל כן השתתפותו באחד מקורסי הבחירה השנתיים​ (בהיקף 6 ש"ס) משלימה את כל מכסת לימודי הבחירה הנדרשת ואף נוצר עודף של 2 ש"ס אשר  לא יחוייבו בשכר לימוד. המזכירות תטפל באופן פרטני בתלמידים שיתקבלו לקורס.

 

צור קשר