התמחות במימון וחשבונאות

מרכז ההתמחות -  ד"ר יעקב עודד

מרכז שירות לסטודנט - 03-6408521 ​

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ז

 

בכל חברה וארגון – לצד הפיננסי יש חשיבות מכרעת להצלחה העסקית. ידע בתחום חשוב לכל מנהל עתידי ומאפשר לו לשלוט בנעשה בחברה ולקדם אותה. בנוסף, בשוק המודרני, ישנן חברות רבות שעוסקות באופן ישיר בתחום הפיננסי והן זקוקות כל העת לעובדים מוכשרים בעלי ידע רלבנטי.
 

ההתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון מעניקה לסטודנטים הכשרה מלאה לתפקידי ניהול ומטה בחברות פיננסים, בנקים, חברות ביטוח וחברות העוסקות בשוק ההון (מנהל תיקים, מנהל סיכונים, אנליסט ועוד), או לתפקידי ניהול פיננסי בחברות וארגונים. במסגרת הלימודים מקבלים הסטודנטים את הכלים הנחוצים להם לצורך הבנת הנעשה בתחום, ומקבלים מקפצה לתפקידים המבוקשים בעולם הניהולי ולקריירה עתירת אתגרים ועניין.
 

בין הנושאים הנלמדים בקורסים השונים: תורת ההשקעות ותמחור נכסים פיננסיים, הבורסה ושוק ההון, , ניהול פיננסי והערכת שווי של חברות, תמחור אג"ח, אופציות וחוזים עתידיים, ניהול בנקאי, ניהול סיכוני אשראי, אמידת סיכונים בביטוח, מימון פרויקטים, הסדרי חוב, מימון התנהגותי, עריכת דו"חות פיננסים ועוד.

 

 

פרויקט מסכם

תלמידים שהתקבלו ל-MBA, החל שנת הלימודים תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה ייעודי. 

 

 


מהלך הלימודים לתלמיד המתמחה במימון-חשבונאות 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
בחונכות אקדמית 

1.   תנאי קבלה להתמחות:

עמידה בדרישות הקורסים:

  • יסודות החשבונאות הפיננסית
  • יסודות המימון בציון 78 לפחות.


 

2.   מבנה לימודי ההתמחות (6 י"ס)

 

2.1  קורסי חובה - 4 י"ס

על התלמיד לעמוד בהצלחה ב-2 הקורסים.
 

1231.3340 ניהול פיננסי  2 י"ס
1231.3341 תורת ההשקעות וניתוח ני" ע   2 י"ס

(הערה: לא יינתן פטור מקורסים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב שהשתתפו בקורס/ים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון).

 

2.2   קורסי ליבה מתקדמים

על התלמיד לעמוד בהצלחה בקורסי בחירה בהיקף 2 י"ס לפחות מתוך רשימת קורסי ליבה מתקדמים הבאים:

1231.3330 מדיניות בנקאית פיננסית 1 י"ס
1231.3344 אופציות ומכשירים עתידיים 1 י"ס
1231.3361 בעיות נבחרות בשוק ההון - תמחור ואג"ח 1 י"ס
1231.7301 הערכת שווי חברות - פרויקט מסכם 2 י"ס

 


פירוט קורסי בחירה נוספים לפי נושאים:

מוסדות פיננסיים ושוק ההון
1231.3323 שוק ההון בישראל 1 י"ס
1231.3332 ניהול בנקאי * 1 י"ס
1231.3352 בעיות נבחרות בשוקי הון - הבורסה והמסחר בניירות ערך 1 י"ס
1231.3376 מאג"ח להמרה ל- Convertible Arbitrage 1 י"ס
1231.3377 ניהול סיכוני אשראי * 1 י"ס
1231.3389 אמידת סיכונים בביטוח 1 י"ס
1231.3931 רגולציה פיננסית 1 י"ס

_______________
*  הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ז.

 

תמחור נכסים וניהול פיננסי
1231.3207 עסקים משפחתיים 1 י"ס
1231.3210 ממשל תאגידי(1)  (לשעבר: שימוש במידע חשבונאי) 1 י"ס
1231.3312 מימון וכלכלת נדל"ן 2 י"ס
1231.3362 ניתוח והשקעות נדל"ן 1 י"ס
1231.3375 מימון התנהגותי  1 י"ס
1231.3378 פינטק 1 י"ס
1231.3379 הסדרי חוב 1 י"ס

_____________________________

הערות:

  1. תלמיד שלמד את הקורס "שימוש במידע חשבונאי" מנוע מללמוד קורס זה.

צור קשר