בחינת GMAT

חובת עמידה בבחינת ה-GMAT חלה על המועמדים לתכנית זו פרט ל:

  • בעלי תואר "מוסמך" (תואר שני) ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון סופי 85 לפחות באחד מהחוגים האלה: הנדסה; כלכלה; מדעים מדויקים; מדעי החיים (בהתאם לחוגים הנכללים בפקולטה למדעים מדויקים ומדעי החיים של אוניברסיטת תל-אביב); מדעי הניהול.
     
  • בעלי תואר Ph.D; MD; DMD.
     
  • בעלי תואר "מוסמך" (תואר שני) מחוגים אחרים מהמוזכר לעיל חייבים לעמוד בחתך הקבלה.
    הערה: פניות בעלי תואר "מוסמך" (תואר שני) מחוגים אחרים עם מרכיב כמותי מרכזי יידונו בוועדת הקבלה.


להלן האתר לרישום לבחינת ה-GMAT (הבחינה מתקיימת בתל-אביב).

צור קשר