התמחות באסטרטגיה ויזמות

מרכז ההתמחות -  ד"ר איתי אטר

מרכז שירות לסטודנט - 03-6408521 ​ 

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ז


 

כדי להצליח בשוק המודרני והתחרותי, חברות וארגונים זקוקים ליתרון תחרותי ולאסטרטגיה ארוכת טווח, ממנה נגזרות ההחלטות העסקיות של החברה. גיבוש, ניהול ועדכון האסטרטגיה הוא אתגר מורכב שדורש מהעוסקים בו שילוב בין ידע תיאורטי נרחב לבין הבנה מיטבית של המאפיינים הספציפיים של הפירמה והתעשייה.
 

ההתמחות מעניקה לסטודנטים כלי ניתוח ותכנון הנדרשים לשם גיבוש אסטרטגיה לחברות, צעירות או ותיקות. במסגרת ההתמחות רוכשים הסטודנטים כלים תיאורטיים ומעשיים, המסייעים למנהלים בתהליכי גיבוש האסטרטגיה, תוך התחשבות באילוצים הנובעים מגורמים כמו המשאבים, הסביבה העסקית והשחקנים האחרים בשוק.
 

הלימודים במסגרת ההתמחות עוסקים בסוגיות רחבות מתחומי הכלכלה, המימון, החשבונאות, השיווק, ההתנהגות ארגונית ועוד. בין הנושאים הנלמדים בקורסים: אסטרטגיה עסקית, יזמות, תורת המשחקים, ניתוח ענפים, חדשנות, רגולציה ועוד. כמו כן ישנו דגש רחב בנושא היזמות העסקית.

 

 

פרויקט מסכם

תלמידים שהתקבלו ל-MBA, החל משנת הלימודים תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי.

 

 


מהלך הלימודים לתלמיד המתמחה באסטרטגיה ויזמות


 


 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
בחונכות אקדמיתתנאי קבלה להתמחות:

עמידה בדרישות הקורס "יסודות האסטרטגיה" בציון של 78 לפחות.

 

קורסי חובה בהתמחות - 2 י"ס

1231.3619 ניהול אסטרטגי  1 י"ס
1231.3620 ארגון תעשייתי  1 י"ס

 

קורסי בחירה בהתמחות - 4 י"ס

על התלמיד לעמוד בהצלחה בדרישות קורסים בהיקף 4 י"ס מבין הקורסים הבאים:

1231.3011 חשיבה אסטרטגית 1 י"ס
1231.3207 עסקים משפחתיים 1 י"ס
1231.3622 ניתוח ענפים  1 י"ס
1231.3635 Strategic Innovation  1 י"ס
1231.3637 יזמות, חברות הזנק והון סיכון 1 י"ס
1231.3638 International Strategic Management* 1 י"ס
1231.3640 דיני קניין רוחני  1 י"ס
1231.3641  Strategic Aspects in Mergers and Acquisitions 1 י"ס
1231.3644  Corporate Environmental Strategy 1 י"ס
1231.3650 התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל 1 י"ס
1231.3651 רגולציה במשק הישראלי 1 י"ס
1231.3652 Doing Business in Emerging Markets * 1 י"ס
1231.3653 Business Simulation 1 י"ס
1231.3654 ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזות של חברות 1 י"ס
1231.3655 מימון יזמות 1 י"ס
1231.3656 תמריצים כלכליים בניהול 1 י"ס
1231.3658 תורת המשחקים למנהלים 1 י"ס
1231.3659 Crowdfunding 1 י"ס
1231.3927 Intro to the Case competition 1 י"ס
1231.3928 Development and use of Patents As a Strategic Business Tool 1 י"ס
1231.3929 The Meaning of Money: Incentives and Behavior Change 1 י"ס
1231.7601 Advanced Topics in Strategy - פרויקט מסכם 2 י"ס
1231.7602 ניתוח נתונים באסטרטגיה  -  פרויקט מסכם 2 י"ס
1231.7603 בחינה כלכלית של סוגיות ציבוריות בישראל - פרויקט מסכם 2 י"ס
1238.3446 Sustainable Businesses for Subsistence Marketplaces 1 י"ס
1242.3255 יזמות היי-טק  1 י"ס
1242.3263 אסטרטגיה תפעולית 1 י"ס
1242.3267 יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע  2 י"ס
1242.3268 ניהול שרשראות אספקה 1 י"ס

_____________________________
*   הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ז

צור קשר