התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע

מרכזת ההתמחות - פרופ' גל אסטרייכר-זינגר

מרכז שירות לסטודנט - 03-6408521  

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ז


 

ישראל, כידוע, נחשבת ל"אומת הסטארטאפ" ולמרכז עולמי מוביל של חדשנות טכנולוגית. ההצלחה הישראלית מבוססת במידה רבה על יכולות הניהול הייחודיות הדרושות בתחום זה.
 

ענף ההייטק בישראל בפרט ובעולם ככלל זקוק למנהלים מקצועיים, בעלי ידע ספציפי בניהול יזמות וחדשנות טכנולוגית, עם היכרות מעמיקה של טכנולוגיות המידע מצד אחד, ותיאוריות ניהוליות מנגד.
 

הסטודנטים בפקולטה לניהול ככלל ובמסגרת ההתמחות בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע בפרט, זוכים להיחשף לידע הרב שנצבר בישראל בתחום. הם נחשפים מקרוב למחקרים העדכניים ביותר, וזוכים לרכוש גם ניסיון פרקטי.
 

ההתמחות כוללת לימודי ליבה אשר חושפים את הסטודנטים לתחומי ידע רחבים, ולצדם קורסים שמקנים להם את העקרונות והכלים המקצועיים הדרושים למנהלים בסביבות טכנולוגיות מתקדמות. ההתמחות מטפחת את היכולות הדרושות ליזמות טכנולוגית, ושמה דגש על עבודת צוות, ניתוחי אירועים ופרויקטים יישומיים. המרצים בהתמחות הם חברי סגל הפקולטה, לצד מרצים מובילים מהתעשייה הישראלית ומרצים אורחים מחו"ל.

 

 

פרויקט מסכם

תלמידים שהתקבלו ל-MBA, החל משנת הלימודים תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי.

 

 

מסלולי ידע בהתמחות:

תוכנית ההתמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע מאפשרת לתלמידיה לפתח את יכולותיהם באופן ממוקד באחד מארבעת הנושאים המגדירים את התחום. כל נושא מאורגן כמסלול למידה המאפשר ללומדים לגבש תובנות מעמיקות ומקיפות באותו נושא. ארבעת המסלולים וקשרי הגומלין ביניהם מוצגים בתרשים הבא:

 

 

 

 

 


מהלך הלימודים לתלמיד המתמחה בניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
בחונכות אקדמית 

תנאי קבלה להתמחות:

עמידה בדרישות הקורסים: "ניהול המידע בארגון" ו"יסודות האסטרטגיה" בציון ממוצע משוקלל 78 לפחות.

 

 

מבנה לימודי ההתמחות (6 י"ס)

 

קורסי חובה - 2 י"ס

על התלמיד לעמוד בהצלחה ב-2 י"ס מתוך הרשימה להלן.

1242.2203 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית 1 י"ס
1242.3213 ניהול פרויקטים טכנולוגים 1 י"ס
1242.3260 פלטפורמות טכנולוגיות ועסקים 1 י"ס
1242.3265 מבוא ליישומי דאטה למנהל עסקים 1 י"ס

 

 

להלן פירוט קצר של כל אחד מארבעת המסלולים ורשימת קורסי הבחירה המומלצים בכל מסלול. תכנית הלימודים המסלולית מושתתת על 6 י"ס מהם שני קורסי חובה והשאר קורסי בחירה. ניתן לשלב קורסי בחירה ממסלולים שונים.

 

קורסי בחירה מומלצים

פרויקט מסכם - 2 י"ס:

1242.7001 מישק אדם מחשב- פרויקט מסכם 2 י"ס
1242.7002 עסקים, נתונים ואנליטיקה - פרויקט מסכם 2 י"ס

_______________________
*   תלמיד שלמד בעבר את הקורס "מישק אדם מחשב" (1242.3245) מנוע מללמוד אותו כפרויקט.

 

 

ניהול טכנולוגיה ויזמות

מסלול הלימודים בניהול טכנולוגיה ויזמות מתמקד במכלול הסוגיות הכרוכות בניהול חברות טכנולוגיות ומציע מקבץ ייחודי של קורסים שמחברים את עולם המושגים הטכנולוגי לעולם המושגים העסקי העכשווי. מגוון הקורסים במסלול זה מתמקד במושגים עסקיים, בידע, בכלים ובמיומנויות הנחוצים לניהול בחברות טכנולוגיות בתחומי הי-טק, ביוטק, קלינטק ופארמה. המסלול עוצב במיוחד עבור בעלי השכלה אקדמית בתחומי ההנדסה, מדעים מדויקים, מדעי המחשב ומדעי החיים וכן לכלכלנים, משפטנים ובעלי תפקידי מפתח בתעשייה הטכנולוגית.

 

קורסי בחירה במסלול
1231.3378 פינטק (לשעבר: E-Finance) 1 י"ס
1231.3634 Hi-Tech Asquisitions * 1 י"ס
1231.3640 דיני קניין רוחני טכנולוגי 1 י"ס
1231.3649 ניהול אסטרטגי של חדשנות טכנולוגית 1 י"ס
1231.3655 מימון יזמות 1 י"ס
1231.3928 Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool ** 1 י"ס
1231.6014 השבחת חברות  2 י"ס
1242.3254 יזמות וניהול בעולם הביו-פארמה 1 י"ס
1242.3255 יזמות הייטק 1 י"ס
1242.3256 טכנולוגיה עתירת עיצוב 1 י"ס
1242.3262 Sustainable Product Life Cycle Management 1 י"ס
1242.3267 יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע 2 י"ס
1242.3268 ניהול שרשראות אספקה 1 י"ס
1242.3269 Competitive Intelligence 1 י"ס

 ______________________
*     הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ז. 
**
  מי שלמד קורס "דיני קניין רוחני" מנוע מללמוד קורס זה.

 

 

ניהול משאב המידע בארגון

המסלול בניהול משאב המידע בארגון מתמקד בהיבטים הניהוליים של השימוש במידע ובטכנולוגיות מידע בארגון ומציע מקבץ ייחודי של קורסים שמחברים מידע וטכנולוגיות מידע לתהליכי קבלת החלטות ולמרחב המושגים העסקי העכשווי. המגוון הרחב של קורסים במקבץ כולל ניהול השימוש במידע בארגון, כריית מידע וגילוי ידע, יישום עסקי של טכנולוגיות מידע עכשוויות – למשל במסחר אלקטרוני – וכן בהשלכות הארגוניות, הכלכליות והניהוליות של הטמעה, יישום ופיתוח של חדשנות מבוססת מידע וטכנולוגיה. ההתמחות עוצבה עבור תלמידים המעוניינים בקידום במסלולים של ניהול ומטה בארגונים עתירי נתונים ותלויי-מידע, כמו גם למעוניינים בניהול משאב המידע בארגון.

 

קורסי בחירה במסלול:
1242.2219 ניהול משאב המידע 1 י"ס
1242.3213 ניהול פרויקטים טכנולוגיים  1 י"ס
1242.3241 דיני אינטרנט והגנת מידע 1 י"ס
1242.3244 ניהול ידע 1 י"ס
1242.3248 גילוי ידע ורשתות נוירונים * 1 י"ס
1242.3252 אסטרטגיה גלובלית של ניהול טכנולוגיות מידע * 1 י"ס
1242.3253 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע 1 י"ס
1242.3257 אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי 1 י"ס
1242.3264 ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות 1 י"ס
1242.3265 מבוא ליישומי דאטה למנהל עסקים 1 י"ס
1242.3268 ניהול שרשראות אספקה  1 י"ס
1242.3269 Competitive Intelligence 1 י"ס
1242.3270 מבוא לטכנולוגיות נתוני ענק 1 י"ס
1242.3271 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית 1 י"ס
1231.3272 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים 1 י"ס
1242.3274 ויזואליזציה של נתונים 1 י"ס

 _____________________
*     הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ז.

 

 

אבטחת מידע וסייבר

השינוי הדרמטי בהיקף הנוכחות האנושית במרחב הדיגיטלי הביאה אתה הכרה גוברת בצורך בטכנולוגיות, בהיערכות ובתהליכיים ארגוניים ומדינתיים המתמודדים באופן מושכל ואפקטיבי באיומי אבטחת המידע בכלל ובמרחב הקיברנטי (המכונה "סייבר") בפרט. חשיבותו ומורכבותו של הנושא התעצמו בצורה מהותית עםהשינוי בעיצובן של מערכות מידע ובכלל זה מעבר לשירותים בענן, מכשור סלולרי ונייד המתחבר לרשת הארגונית ותשתיות מחשוב וטכנולוגיות חברתיות פתוחות. המסלול באבטחת מידע וסייבר מתמקד בבניית בסיס הידע הנדרש להכרה והתמודדות עם איומי הסייבר,לניהול ההגנה על מערכות ומשאבי המידע מפני סיכונים אלה ולגיבושן של תפיסות ומתודות אבטחה המתאימות למתווה הסיכון ותרחישי האיום. המסלול מיועד להכשיר מנהלים בעלי התמחות באבטחת מידע וסייבר וכן להקנות את הידע הרלוונטי ליזמים טכנולוגיים הממוקדים בפיתוח פתרונות מוצר ושירות בתחום הסייבר.

 

קורסי בחירה במסלול:
1231.3649 ניהול אסטרטגי של חדשנות טכנולוגית 1 י"ס
1242.3213 ניהול פרויקטים טכנולוגיים 1 י"ס
1242.3241 דיני אינטרנט וסחר אלקטרוני 1 י"ס
1242.3253 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע 1 י"ס
1242.3255 יזמות הייטק 1 י"ס
1242.3257 אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי 1 י"ס
1242.3259 ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר 1 י"ס
1242.3261 ארכיטקטורת אבטחה והגנה בעולם הסייבר 1 י"ס
1242.3265 מבוא ליישומי דאטה למנהל עסקים 1 י"ס
1242.3270 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק 1 י"ס
1242.3273 מחקר ופיתוח בעידן הסייבר והדאטה 1 י"ס

 

 

מסחר אלקטרוני וטכנולוגיות חברתיות

להתפתחות המואצת של המסחר האלקטרוני והטכנולוגיות החברתיות יש השלכות מטלטלות על עשיית עסקים, על אסטרטגיות עסקיות ועל כיווני הפיתוח של טכנולוגיות המידע. המסלול בוחן את המשמעויות הטכנולוגיות והעסקיות של העולם המרושת והמקוון. המסלול מציע מקבץ ייחודי של קורסים שמביאים את הידע שנצבר בתחום השימוש במידע וטכנולוגיות מידע לעשיית עסקים מבוססת רשת, כולל ההשלכות הארגוניות, הכלכליות והניהוליות המהותיות. המסלול עוצב עבור תלמידים המעוניינים בתפקידים בחזית הפיתוח העסקי והחדשנות בתחומי המסחר והשירותים, כמו גם בפרסום ושיווק – אם במסגרת חברות עסקיות מבוססות או כבסיס למיזמים טכנולוגיים חדשניים.  

  

קורסי בחירה במסלול:
1242.2201 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים 1 י"ס
1242.3213 ניהול פרויקטים טכנולוגיים 1 י"ס
1242.3241 דיני אינטרנט והגנת מידע 1 י"ס
1242.3253 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע 1 י"ס
1242.3257 אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי 1 י"ס
1242.3264 ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות 1 י"ס
1242.3265 מבוא ליישומי דאטה למנהל עסקים 1 י"ס
1242.3266 רשתות, המונים והשוק 1 י"ס
1242.3270 מבוא לטכנולוגיות נתוני ענק 1 י"ס
1242.3271 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית 1 י"ס
1242.3272 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים 1 י"ס
1242.3274 ויזואליזציה של נתונים 1 י"ס

 

צור קשר