התנהגות ארגונית(.M.Sc)

התנהגות ארגונית(.M.Sc)
התנהגות ארגונית(.M.Sc)
מוקד מידע טלפוני

מוקד מידע טלפוני בנושאי קבלה ורישום לקורסים 

טל' 03-6406333 

busmoked@tauex.tau.ac.il

ד"ר שרון טוקר

ראש התכנית בהתנהגות ארגונית תשמח לענות לשאלותיכם :

6407488 - 03

תכנית הלימודים

לצפיה בתכנית הלימודים מוסמך במדעי הניהול -התנהגות ארגונית(.M.Sc) לחצו כאן

תכנית הלימודים בהתנהגות ארגונית מעניקה לבוגריה נקודת מבט מקיפה על עולם העסקים והניהול תוך הבנה מעמיקה של תהליכים אישיים, בינאישיים וארגוניים. התכנית מושתתת על לימודי ליבה החושפים את התלמידים לעקרונות המרכזיים בעולם הניהול וכן לתחומי הידע העדכניים בהתנהגות ארגונית. בנוסף, יכולים התלמידים להתמקד במסלולי ידע מרכזיים דוגמת ניהול המשאב האנושי ומנהיגות ושינוי בארגונים.

מסלול הידע "ניהול המשאב האנושי" מתמקד בסוגיות מתחום יחסי העבודה, מיון עובדים והכשרתם, מוטיבציה ותמלוגים ועוד. מסלול הידע השני – "מנהיגות ושינוי בארגונים" מתמקד בניהול שינוי ארגוני, עבודה בצוותים, כח ומנהיגות ועוד. המבנה הייחודי של התכנית מגשר בין המימד הארגוני והמימד האנושי בניהול ארגונים ומפתח יכולות מחקריות ומעשיות כאחד.

תלמידים הבוחרים במסלול ללא עבודת תזה, ירכשו השכלה רחבה המפתחת את הכישורים המקצועיים והמחקריים בתחום על פי תאוריות ומודלים ארגוניים רלבנטיים.

תלמידים בעלי אוריינטציה מחקרית חזקה אשר יהיו מעוניינים בביצוע מחקר כתנאי מקדים להמשך לימודים לדוקטורט בעתיד, יכתבו במסגרת לימודיהם עבודת גמר מחקרית בהיקף של 6 י"ס. המעבר למסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מותנה בגיבוש נושא לעבודת המחקר, באיתור מנחה ובאישור ראש התכנית.

** שכר הלימוד במסלול זה הנה שכר לימוד רגיל כמקובל בתכניות התואר השני.

 
 
• עלות שכר הלימוד הינה כ- 14,000 ש"ח לשנה
 

 

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדותם:

 1. בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" או תואר גבוה יותר בציון סופי שאיננו נמוך מ-75.
   
 2. על המועמדים חלה חובת עמידה בחלק הכמותי של בחינת ה-GMAT*, פניות של מועמדים לתכנית התנהגות ארגונית תישקל גם על בסיס תוצאות מבחן GRE/מתא"ם. תלמידים המעוניינים להמשיך בעתיד ללימודי דוקטורט ואשר לא נבחנו בבחינת ה-GMAT במסגרת הרשמתם לתואר השני (מטעמי קבלת פטור / הצגת ציון בבחינת מתא"ם או GRE), עשויים בעתיד להידרש לעבור את בחינת ה-GMAT כחלק מתהליך הקבלה לתואר שלישי.
  פטורים ממבחן ה-GMAT:
  • בעלי תואר "מוסמך" (תואר שני) ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון סופי 85 לפחות באחד מהחוגים האלה: הנדסה; כלכלה; מדעים מדויקים; מדעי החיים (בהתאם לחוגים הנכללים בפקולטה למדעים מדויקים ומדעי החיים של אוניברסיטת תל-אביב); מדעי הניהול. 
  • בעלי תואר Ph.D.; MD; DMD.
    
 3. מתימטיקה למנהל עסקים - תלמידים שיתקבלו לאחת מתכניות התואר השני בפקולטה ואשר אין להם רקע כמותי מתאים, יידרשו להשלימו. הוכחת הידע במתימטיקה נועדה לוודא שיש להם הכלים הכמותיים להם יזדקקו בהמשך לימודיהם בפקולטה. ניתן להוכיח מיומנות במתימטיקה על סמך לימודים קודמים או על סמך בחינה שתתקיים במהלך השנה הראשונה.

קבלת תלמידים העומדים בחתך הקבלה הנהוג בסמסטר הנתון בתכנית "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" (MBA) תהיה אוטומטית. ועדת הקבלה היחידתית תדון במועמדים אשר אינם עומדים בציון הסף שנקבע. בשיקולי הקבלה יילקחו בחשבון, בין השאר, הישגי המועמד בלימודיו האקדמיים; רלבנטיות לימודיו לתכנית אליה הוא מבקש להתקבל, הישגים אקדמיים בקורסים רלבנטיים ואף ניסיון מקצועי. במידת הצורך יוזמן המועמד לראיון אישי ו/או יתבקש לצרף קורות חיים ומכתבי המלצה.

 

צור קשר