ארכיון תואר שני תכנית "ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות" שנה"ל תשע"ד (2013-2014)