ארכיון תואר שני תכנית "ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות" שנה"ל תשע"ה (2014-2015)