ארכיון תואר שני תכנית "ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות" שנה"ל תשע"ו (2015-2016)