מערכת שעות

 

נא ללחוץ כאן למען קבלת הגישה למערכת השעות של שנת הלימודים הנוכחית
 

  • באמצעות הקישור ניתן לגשת למידע הנוגע לקורסים המוצעים במסגרת התכנית וכן במסגרת תכניות המשתפות פעולה (לרבות מספרי קורסים, סילבוסים, תקצירי סילבוסים, פירוט דרישות קדם,  מועדי לימודים, מיקום לימודים).
  • בתוך מערכת השעות לחיצה על מספר הקורס תוביל לסילבוס הקורס. לחיצה על שם הקורס תוביל לפירוט דרישות קדם (אם יש), למידע חיוני על הקורס ולתקציר סילבוס.
  • רוב הסילבוסים עודכנו לשנת הלימודים תשע"ה.
  • אנא שימו לב להערות הנוגעות לכל אחד מהקורסים, ההערות מופיעות מצידו השמאלי של הגליון ו / או מתחת למספר הקורס הרלוונטי. עבור חלק מהקורסים יש יותר מהערה אחת.
  • קורסים במסגרת תכנית אחרת שיש להם מקבילה בתכנית שלנו יוכרו בהתאם, קורסים שאין להם מקבילה יוכרו כקורסי בחירה בלבד.
  • סטודנט הנרשם לקורס השייך לתוכנית אחרת, חייב לציית לנהליה. המשמעות היא שלא תמיד מתקיים מועד מיוחד, התכנית לא תשתתף בעלות חומרי לימוד הנדרשים במסגרת הקורסים, אין בהכרח התחשבות במקרים בהם אתם נאלצים להיעדר, מי שנכשל בקורס נאלץ לעשות אותו מחדש, אם ברצונו לקבל קרדיט וכו'.
  • לרוב הקורסים יש דרישות מוקדמות / מקבילות. מערכת הבידינג איננה בודקת את הדרישות והאחריות לבדיקת העמידה בדרישות חלה במלואה על התלמיד. רק מי שפטור מקורס המוגדר כדרישת קדם / מקבילה או מי שביצע את הקורס במסגרת התואר שלנו - עומד בדרישה. מי שלמד במסגרת התואר הקודם את הקורס שהוגדר כדרישת קדם אולם לא קיבל פטור ממנו, איננו עומד בדרישת הקדם. סטודנט שיירשם לקורס ואיננו עומד בדרישות הקדם / במקביל, רישומו ייבוטל במהלך הקורס.
  • לא ניתן להירשם לקורסים חופפים, אפילו אם מדובר בחפיפה חלקית, חד פעמית או מזערית. סטודנט שינסה להשתבץ לקורסים חופפים, ייקבל רק אחד מהקורסים.
  • רישום לקורסים וביטול רישום ניתן לבצע רק באמצעות מערכת בידינג, תלמיד שלא השתבץ לקורס, לא יוכל לקבל קרדיט.

מערכת שעות