ביקור סטודנטים ב-Google במסגרת מפגש מסכם של הקורס 'עיצוב ארגוני'

הביקור נערך כמפגש מסכם של הקורס 'עיצוב ארגוני' עם פרופ' אורלי יחזקאל, סגנית דקאן הפקולטה וראש התמחות ה-MBA בניהול בינלאומי

ביקור סטודנטים ב-Google במסגרת מפגש מסכם של הקורס 'עיצוב ארגוני'

סטודנטים ל-MBA השתתפו בסיור לימודי ב-Google  על מנת לבחון ולהבין את הקשר בין עיצוב מרחב וסביבת העבודה, תרבות אירגונית והשגת יעדים אירגוניים. הביקור נערך כמפגש מסכם של הקורס 'עיצוב ארגוני' עם פרופ' אורלי יחזקאל, סגנית דקאן הפקולטה וראש התמחות ה-MBA בניהול בינלאומי.
הקורס עוסק במודלים חדשניים לעיצוב אירגוני המאה ה-21, כך שיתאימו לאתגריה של סביבת הפעילות הדינמית והמורכבת. הסטודנטים בקורס לומדים, בין השאר, על הקשר בין סביבה לבין מבנים ותהליכים ארגוניים ומנתחים סיטואציות ניהוליות שונות המחייבות היערכות מבנית ותהליכים ניהוליים שונים, לעיתים שוברי פרדיגמות מקובלות. בכל אחד מהמפגשים בקורס משולבת, לצד תיאוריה אירגונית קלאסית וחדשנית, הרצאת אורח של מנהלים בכירים המציגים פתרונות ניהוליים, הלכה למעשה, לדילמות הניהוליות איתן נדרשים להתמודד.
במפגש האחרון, שנערך במתחם הלמידה של
Google, ניתחו הסטודנטים קייס שמנתח קשר בין עיצוב סביבת עבודה לבין השגת יעדים אירגוניים, ערכו סיור בקומות המשרדים של Google ו-Waze
ולסיום שמעו הרצאה מרתקת של בוגרת הפקולטה, רבקה קהת, סמנ״כלית לקוחות מקומיים, גוגל ישראל.    

                      

צור קשר