ברכות חמות לד"ר נועם שמיר ולרו"ח, יניב זיו, על קבלת תעודת 'מצטיין רקטור' בהוראה

לשנת הלימודים תשע"ו

ברכות חמות לד"ר נועם שמיר, מרצה וחוקר בפקולטה לניהול בתחום מערכות מידע וניהול התפעול ולרו"ח, יניב זיו, על קבלת תעודת 'מצטיין רקטור' בהוראה לשנת הלימודים תשע"ו.

 

צור קשר