פרופ' אברהם כרמלי

מנהלת ביה"ס למנהל עסקים סגל אקדמי בכיר
פרופ' אברהם כרמלי
משרד: רקנאטי, 315

מידע כללי

חוקר בתחומי האסטרטגיה והניהול. הצטרף לפקולטה לניהול באוקטובר 2010 לאחר ששימש חבר סגל באוניברסיטת בר-אילן במשך 8 שנים, וכן פרופסור או חוקר אורח באוניברסיטת דרקסל, באוניברסיטת אריזונה, ביה"ס למנהל עסקים בקופנהגן ובבית הספר למנהל עסקים בהרווארד. הוא קיבל את הדוקטורט בספטמבר 2000 באוניברסיטת חיפה.

תחומי מחקר

מנהיגות אסטרטגית (מנכ"ל והנהלות בכירות), משאבים בלתי מוחשיים ויתרונות תחרותיים, תהליכי למידה ויצירת ידע, יצירתיות וחדשנות, קשרים איכותיים בעולם העבודה, דעיכה, כישלונות עסקיים וניהול משברים.

פרסומים

 

Carmeli, A., Tishler, A., Edmondson, A. C. (2012). CEO Relational Leadership and Strategic Decision Quality in Top Management Teams: The Role of Team Trust and Learning from Failure. Strategic Organization, 10 (1) 31–54.

 

Hirak, R., Peng, A. C., Carmeli, A., & Schaubroeck, J.M. (2012). Linking Leader Inclusiveness to Work Unit Performance: The Importance of Psychological Safety and Learning from Failures. The Leadership Quarterly, 23 (1), 107–117.

 

Carmeli, A., &  Markman, G. D. (2011). Capture, Governance, and Resilience: Strategy Implications from the History of Rome. Strategic Management Journal, 32 (3), 322-341.

 

Carmeli, A., Schaubroeck, J., & Tishler, A. (2011). How CEO Empowering Leadership Shapes Top Management Team Processes: Implications for Firm Performance. The Leadership Quarterly, 22 (2), 399-411.

 

Carmeli, A., Gelbard, R., & Gefen, D. (2010). The Importance of Innovation Leadership in Cultivating Strategic Fit and Enhancing Firm Performance. The Leadership Quarterly, 21 (3), 339–349.

 

Carmeli, A., & Azerual, B. (2009). How Relational Capital and Knowledge Combination Capability Enhance the Performance of Knowledge Work Units in a High-Technology Industry. Strategic Entrepreneurship Journal, 3 (1), 85-103.

 

Carmeli, A., Ben-Hador, B., Waldman, D. A., &  Rupp, D. E. (2009). How Leaders Cultivate Social Capital and Nurture Employee Vigor: Implications for Job Performance.Journal of Applied Psychology, 94 (6), 1553–1561.

 

Carmeli, A., & Zisu, M. (2009). The Relational Underpinnings of Quality Internal Auditing in Medical Clinics in Israel. Social Science & Medicine, 68 (5), 894-902.

 

Gelbard, R., Carmeli, A., Bittmann, R., & Ronen, S. (2009). Cluster analysis using multi-algorithm voting in cross-cultural studies. Expert Systems with Applications, 36 (7), 10438–10446.

 

Carmeli, A., & Gittell, J. H. (2009). High Quality Relationships, Psychological Safety and Learning from Failures in Work Organizations. Journal of Organizational Behavior, 30 (6), 709-729.

 

Carmeli, A., & Sheaffer, Z. (2009). How Leadership Characteristics Affect Organizational Decline and Downsizing. Journal of Business Ethics, 86 (3), 363-378.

 

Carmeli, A., & Schaubroeck, J. (2008). Organisational Crisis-Preparedness: The Importance of Learning from Failures. Long Range Planning, 41 (2), 177-196.

 

Carmeli, A., Gilat, G., & Waldman, D. A. (2007). The Role of Perceived Organizational Performance in Organizational Identification, Adjustment and Job Performance. Journal of Management Studies, 44 (6), 972–992.

 

Carmeli, A. & Schaubroeck, J. (2007). The Influence of Leaders' and Other Referents' Normative Expectations on Individual Involvement in Creative Work. The Leadership Quarterly, 18 (1), 35-48.

 

Carmeli, A. (2007). The Effect of Fiscal Conditions of Local Government Authorities on Their Economic Development. Economic Development Quarterly, 21 (1), 1-8.

 

Carmeli, A., & Schaubroeck, J. (2006). Top Management Team Behavioral Integration, Decision Quality, and Organizational Decline. The Leadership Quarterly, 17 (5), 441-453.

 

Carmeli, A. (2005). Perceived External Prestige, Affective Commitment, and Citizenship Behaviors. Organization Studies, 26 (3), 443-464.

 

Carmeli, A., & Schaubroeck, J. (2005). How Leveraging Human Resource Capital with its Competitive Distinctiveness Enhances the Performance of Commercial and Public Organizations. Human Resource Management, 44 (4), 391-412.

 

Carmeli, A., & Tishler, A. (2004). The Relationships between Intangible Organizational Elements and Organizational Performance. Strategic Management Journal, 25, 1257-1278.

 

Carmeli, A., & Tishler, A. (2004). Resources, Capabilities, and the Performance of Industrial Firms: A Multivariate Analysis. Managerial and Decision Economics, 25 (6-7), 299-315.

צור קשר