פרופ' דניאל הלר

מנהלת ביה"ס למנהל עסקים סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
פרופ' דניאל הלר
טלפון פנימי: 03-6409739
משרד: רקנאטי, 437

פרסומים

 

Judge, T. A., Heller, D. , & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 87 , 530-541 .

 

Heller, D. , & Levin, I. P., & Goransson, M. (2002). Selection of strategies for narrowing choice options: Antecedents and consequences. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89 , 1194-1213.

 

Heller, D. , Watson, D., & Ilies, R. (2004). The role of person vs. situation in life satisfaction: A critical examination. Psychological Bulletin, 130 , 574-600.

 

Heller, D. , & Watson, D. (2005). The dynamic spillover of satisfaction between work and marriage: The role of time and mood. Journal of Applied Psychology, 90 , 1273-1279.

 

Brown, D. J., Ferris, L.D., Heller, D. , & Keeping, L.M. (2007). The antecedents and consequences of upward and downward social comparisons at work. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 102 , 59-75.

 

Heller, D. , Komar, J., & Lee, W. B. (2007). The dynamics of personality states, goals and well-being . Personality and Social Psychology Bulletin, 33 , 898-910.

 

Heller, D. , Watson, D., Komar, J., Min, J., & Perunovic, W. Q. E. (2007). Contextualized personality: Traditional and new assessment procedures. Journal of Personality, 75 , 1229-1254.

 

Perunovic, W.Q.E., Heller, D. , & Rafaeli, E. (2007). Within-person changes in the structure of emotion: The role of cultural identification and language. Psychological Science, 18 , 607-613.

 

Ferris, D. L., Brown, D. J., & Heller, D. (2009). Organizational supports and organizational deviance: The mediating role of organization-based self-esteem. Organizational Behavior and Human Decision Processes , 108 , 279-286.

 

Heller, D. , Ferris, D. L., Brown, D. J., & Watson, D. (2009). The influence of work personality on job satisfaction: Incremental validity and mediation effects. Journal of Personality, 77 , 1051-1084.

 

Heller, D. , Perunovic, W. Q. E., & Reichman, D. (2009). The future of person-situation integration in the interface between traits and goals: A bottom-up framework. Journal of Research in Personality, 43 , 171-178.

 

Ferris, D. L., Rosen, C. C., Johnson, R. E., Brown, D. J., Risavy, S., & Heller, D. ( 2011). Core self-evaluations and the hierarchical model of approach/avoidance motivation. Personnel Psychology. 64, 137-161.

 

Heller, D. , Stephan, E., Kifer, Y., & Sedikides, C. (2011). What will I be? The role of temporal perspective in predictions of affect, traits, and self-narratives. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 610-615.

 

Perunovic, W. Q. E., Heller, D. , Ross, M., & Komar, S. (2011). The within-person dynamics of intrinsic and extrinsic motivation, affective states, and cultural identification: A diary study of bicultural individuals. Social Psychological and Personality Science, 2, 635-641.

 

Kifer, Y., Heller, D., Perunovic, W.Q.E., & Galinsky, A. (in press). The good life of the powerful: The experience of power and authenticity enhance subjective well-being. Psychological Science.

 

Van Dijk, Seger, T., & Heller, D. (in press). Life-threatening event reduces subjective well-being through activating avoidance motivation: A longitudinal study. Emotion.

 

צור קשר