נהנים משני העולמות

החוקר מאחורי המחקר

האם מגורים בחו"ל מהווים השקעה בטוחה בהגברת ההצלחה היצירתית והמקצועית של האדם, כפי שרבים נוטים לחשוב? מחקר חדש מבית הספר למנהל עסקים על שם רקנאטי באוניברסיטת תל אביב מצביע על כך שהתשובה אינה פשוט "כן" או "לא".

המחקר מראה כי עצם המגורים בחו"ל לא בהכרח תורם להגברת היצירתיות או להצלחה המקצועית. למעשה, פירותיה של החשיפה לארץ זרה תלויים ביכולתו של האדם לשלב בין התרבות החדשה לבין זו הישנה. לנטייה להזדהות עם תרבותה של הארץ המארחת בו בזמן שהאדם שומר על הזדהותו עם תרבות המוצא שלו, קוראים המחברים הזדהות דו- תרבותית. המחקר נערך על ידי כרמית תדמור מהפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי שבאוניברסיטת תל-אביב, אדם גלינסקי מבית הספר לניהול קלוג שבאוניברסיטת נורת'ווסטרן, ו-וויליאם מאדוקס מאינסיאד.

"היכולת להזדהות בו-זמנית עם התרבות המארחת ועם תרבות המוצא, והיכולת לחשיבה מורכבת שמתפתחת כתוצאה מכך, מהוות ככל הנראה את המפתח לתרגום החוויה הזרה בחו"ל לארגז כלים ממשי אשר יעצים את יכולותיו היצירתיות וכישוריו המקצועיים של האדם לרמה הגבוהה ביותר", כותבים המחברים.

מניע מרכזי להגברת היצירתיות וההצלחה המקצועית הוא "מורכבות אינטגרטיבית". נטייה זו לעיבוד מידע קשורה ליכולתו ולנכונותו של האדם להכיר בלגיטימיות של פרספקטיבות מתחרות לגבי נושא מסוים והיכולת ליצור קישורים תפישתיים בין פרספקטיבות אלו. החוקרים מצאו כי ההזדהות הדו-תרבותית בזמן המגורים בחו"ל הייתה הגורם המכריע להתפתחות יכולת זו.

"למרות שמגורים בחו"ל יכולים לסייע לשיפור יכולות יצירתיות, לעומת מי שלא גרו בחו"ל, לא כל אלה שחיו בחו"ל יפיקו יתרונות אלה באופן זהה. מסתבר שרק האנשים שמסוגלים לשמור על קשר למורשת התרבותית המקורית שלהם בו בעת שהם מאמצים לחיקם את התרבות המארחת החדשה, יוכלו לפתח את הרמות הנדרשות של מורכבות אינטגרטיבית, שיובילו בסופו של דבר להגברת היצירתיות וההצלחה המקצועית", אומרת מובילת המחקר, כרמית תדמור.

"המחקר מדגיש את הרעיון כי אין זו החשיפה גרידא לתרבויות אחרות, שמדרבנת התפתחות יצירתית, אלא נדרש שהאדם יערוך חיבורים פסיכולוגים בין התרבויות השונות", מציין אדם גלינסקי.

תדמור, גלינסקי ומאדוקס ערכו שלושה ניסויים כדי לקבוע את מידת ההשפעה של הזדהות דו-תרבותית בזמן המגורים בחו"ל. בניסוי הראשון והשני, החוקרים בחנו את רמות היצירתיות והחדשנות בקרב תלמידי MBA שחיו בחו"ל, באמצעות משימות של פתרון בעיות ומטלות בכתב. בין השאר, התבקשו המשתתפים לבצע משימת יצירתיות קלאסית של כתיבת כמה שיותר שימושים יצירתיים ללְ בֵ נָ ה במשך שתי דקות, וכן לאמוד את מספר העסקים, המוצרים והתהליכים שיצרו במהלך חייהם המקצועיים.

תדמור ושותפיה למחקר מצאו כי משתתפים אשר גילו הזדהות דו- תרבותית הראו באופן עקבי רמה גבוהה יותר של רהיטות, גמישות וחדשנות במשימת השימושים היצירתיים ופיתחו יותר חידושים בעבודה, מאשר משתתפים אשר הזדהו רק עם אחת משתי התרבויות- אך לא עם שתיהן.

בניסוי השלישי הרחיבו החוקרים את ממצאיהם להצלחה מקצועית. במסגרת הניסוי נבדקו 100 אנשי מקצוע ישראליים אשר עבדו בעיקר בעמק הסיליקון, ונמצא כי בעלי המקצוע שהיו דו- תרבותיים השיגו שיעור גבוה יותר של קידומים וכן מוניטין ניהולי חיובי יותר. חשוב לציין כי בכל שלושת הניסויים מצאו החוקרים כי הזדהות דו-תרבותית גרמה להעלאת המורכבות האינטגרטיבית, וזה מה שהוביל להגברת היצירתיות וההצלחה המקצועית.

"המגורים בחו"ל מעניקים לאנשים הזדמנות להגביר את מידת היצירתיות והמורכבות האינטגרטיבית שלהם, אך נדמה כי אימוץ הגישה הדו-תרבותית היא הפתח ליצירת שינויים קוגניטיביים ארוכי-טווח ויתרונות פסיכולוגיים מתמשכים", כתבו המחברים. "נראה, אם כן כי למרות שיש ערך למגורים בחו"ל, הדרך בה ניגש האדם לחוויה היא שתקבע את גובה הערך".

המחקר "להשיג את המירב ממגורים בחו"ל: דו-תרבותיות ומורכבות אינטגרטיבית כגורמי מפתח בהגברת ההצלחה היצירתית והמקצועית" יפורסם בקרוב בירחון Journal of Personality and Social Psychology

צור קשר