SBS - Social Business Studies

עסקים חברתיים ויזמות חברתית מושכים תשומת לב בעידן הנוכחי בו המקורות הפילנתרופיים מדלדלים והמעורבות של המדינה בפתרון בעיות חברתיות מצטמצמת. לתוך הפער הזה צומחים עסקים חברתיים שיוצרים פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות שמייצרים גם תשואה כלכלית (ROI) וגם תשואה חברתית (SROI).

במסגרת הקורס נדבר על ההתפתחות תחום העסקים החברתיים בארץ ובעולם, נפגוש פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות בישראל ובעולם,  נדון בדילמות העומדות בפני העסקים החברתיים ובעיקר איך מאזנים בין המטרה החברתית למטרה העסקית.  כמו כן נכיר מודלים חדשים למימון עסקים ויזמות חברתית (אג"ח חברתי, מיקרופייננס, קרן הון סיכוי חברתית ועוד) ונבדוק כיצד מכמתים תשואה חברתית (SROI) שמיצרים אותם עסקים חברתיים ומשווים אותה לתשואה כלכלית.

 

בחלק השני של הקורס (סמסטר ב') כל קבוצה של 3-4 סטודנטים יערכו פרוייקט יעוץ עצמאי  אשר יאפשר להם ליישם את הידע שרכשו בנושא יעוץ אסטרטגי ועסקים חברתיים במתן יעוץ לעסק חברתי קיים המתמודד עם שאלה עסקית רלוונטית. העבודה תעשה תחת פיקוח שלא איש צוות מהפקולטה ובתום הפרוייקט ההמלצות יוצגו בפני המרצה ויהוו חלק מהציון השנתי בקורס.

 

הקורס יקנה לסטודנטים 2 י"סים והוא יכול להחשב כחלק מההתמחות ביעוץ עסקי

 

 

מטרת הקורס היא:

  • לחשוף בפני הסטודנטים את התפיסה החדשנית של עסק חברתי וההשפעה שלהם על העסקים ה"רגילים"
  • ליצר הבנה רחבה של הצורך במדידה וכימות של השפעה חברתית כחלק ממדידת הערך של עסקים "רגילים" ועסקים חברתיים
  • חשיבה מחוץ לקופסא על מימון פרוייקטים ועסקים שנועדו למטרות חברתיות ו/או לתחתית הפירמידה
  • לימוד המורכבות של ניהול עסק שיש לו שורה תחתונה כפולה בעולם שבו המנהל ה"רגיל" נדרש להתחיל לחשוב בערכים של "shared values " ולא רק של "מקסום רווח"

 

 

צור קשר