סמינרים מחלקתיים במערכות מידע סמסטר א' תשע"ד

תכנית ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

Technology Management and Information Systems

רשימת סמינרים לשנת תשע"ד סמ' א'

הסמינרים מתקיימים בימי ג'

 

Date Speaker/Affiliation Presentation
22.10.2013 Alexandra Shulman-Peleg, IBM Haifa Research Labs TBA
5.11.2013 David Gefen, Drexel University TBA
12.12.2013 Mor Armony, NYU TBA
26.12.2013 Noam Shamir, Tel Aviv University TBA
10.12.2013 Lior Zalmanson, Yael Inbar – Tel Aviv University

TBA

24.12.2013 Shachar Reichman,  MIT TBA
29.12.2013 Yonatan Gur, Columbia University TBA
     
     

 

צור קשר